סגור

x

דף הבית  > Dept. of Neurobiology and teh Nanocenter

Dept. of Neurobiology and teh Nanocenter

שם ותחום המעבדה : Dept. of Neurobiology and teh Nanocenter

מקום המעבדה : האוניברסיטה העברית בירושלים

שם ראש המעבדה : פרופ' מיכה ספירא

תאריך עדכון: 2017-07-03 16:20:36

דרושים
עבודה לפי שעות : 1
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 1
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 1
פוסט דוקטורנט : 1

אודות המעבדה

במימון ובחסות המכון הלאומי לבריאות בארה"ב (- USA NIH), אנו מפתחים טכנולוגיה פורצת דרך לחיבור פונקציונלי בין התקנים חשמליים מעשה-אדם לתאי עצב (ממשק מוח מכונה- Brain-Machin). הננו / מיקרו פלטפורמה שהמעבדה מפתחת נועדה לאפשר רישום של כל מגוון האותות החשמליים שמיוצרים ע"י רשתות עצביות כולל אותות תת-ספיים. המחקר הרב תחומי כולל: 1. תכנון וייצור הרכיבים החשמליים במרכז לננוטכנולוגיה (פיתוח צ'יפים IN VIVO ו- IN VIRTO). 2. ניתוח / אפיון של האותות האלקטרופיזיולוגיים המיוצרים ע"י רשתות עצביות על ידי מערכי אלקטרודות) multi electrode array - (MEA והדמית סידן. 3. איפיון היסטולוגי / מורפולוגי של הממשקים שנוצרים בין הנוירונים ל MEA (אימונו-היסטוכימיה, מיקרוסקופ אלקטרוני ומיקרוסקופ סריקה). 4. פיתוח כימית פני שטח לשיפור הממשק בין הנוירונים לחיישן. Sponsored by the USA National Institute of Health (NIH) our multidisciplinary laboratory is developing novel concepts to interface neurons and manmade devices (Brain-Machin interface). The breakthrough nano-/micro-platforms that we are developing are designed to sense the entire electrophysiological signaling repertoire generated by cultured neuronal networks and in freely behaving rodents. Our multidisciplinary research includes: 1. Device fabrication (in vitro and in vivo chips) in the Nano-Science center. 2. Analysis/ characterization of neuronal network activities by multielectrode arrays (MEA) and calcium imaging. 3. Structural/ morphological characterizations of the interfaces formed between neurons and the MEA. (Immuno-labeling, Transmission and Scanning electron microscopy. 4. Development of surface chemistries to facilitate interfacing neurons and sensors.

מידע על המעבדה

 

Dept. of Neurobiology and teh Nanocenter
The Life sciences Inst
Room 3-231
Edmond Safra campus
The Hebrew University of Jerusalem 9190401
Jerusalem, Israel
Tel- 972-2-6585091
Fax- 972-2-5637033
email- spira@cc.huji.ac.il
http://spiralab.huji.ac.il/