סגור

x

דף הבית  > תואר שני

ארכיאולוגיה תואר שני

לימודי ארכיאולוגיה לתואר שני (מאסטר)

 

הקדמה:

 

מטרת הלימודים לתואר שני בארכיאולוגיה היא להעמיק את הידע של הבוגרים ולהקנות להם את היכולת לבצע מחקר עצמאי ועבודת שדה - לשחזר, לנתח, לעבד ולפרש את הממצאים הארכיאולוגיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודי ארכיאולוגיה לתואר שני באוניברסיטת תל-אביב:

מידע כללי:

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות במזרח הקדום באוניברסיטת תל אביב מציע ארבעה תחומי לימוד לתואר שני:

·         הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל: תחום המתמקד בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה מהתקופות הפרה-היסטוריות ועד לסוף התקופות הקלאסיות.

·         תרבויות המזרח הקדום: תחום המתמקד בספרות, בלשון, בדת, בהיסטוריה ובארכיאולוגיה של אזורי המזרח הקדום (מסופוטמיה, אנטוליה, הים האגאי, מצרים).

·         ארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים.

·         לימודי ישראל הקדום.

 

מסלולי הלימודים:

1.      מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר – מסלול המאפשר להמשיך ללימודים לקראת תואר שלישי.

2.      מסלול עיוני, ללא עבודת גמר.

 

תנאי קבלה:

·         תואר ראשון בחוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום בציון 80 לפחות.

·         תואר ראשון בתחום אחר, באוניברסיטת תל אביב או במוסד אחר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון 80 לפחות + לימודי השלמה בהיקף של 32 ש"ס, בתקופה שלא תעלה על שלושה סמסטרים בטרם יתחילו בלימודי התואר שני.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודי ארכיאולוגיה לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן:

מסלולים:

·         מסלול א' – כולל ביצוע מחקר והגשת עבודת גמר בכתב.

·         מסלול ב' – ללא עבודת מחקר.

·         מסלול מיוחד למורים ולמורי דרך ללא עבודת מחקר.

·         מסלול לשימור ופיתוח גוף ונכסי תרבות.

דרישות מוקדמות:

·         תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל, במקצוע ראשי או מורחב.

·         תלמידים בעלי תואר ראשון במקצועות אחרים וכן תלמידים שלמדו לימודי א"י כמקצוע משני, יוכלו להגיש מועמדותם ויחויבו בהשלמות כנדרש, לרבות סיורים וחפירות.

·         ציון ממוצע של 80 לפחות בלימודי התואר הראשון.

·         אישור רפואי על יכולת להשתתף בסיורים ובמחקרי שדה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

לימודי ארכיאולוגיה לתואר שני באוניברסיטת חיפה:

מבנה הלימודים

הלימודים מתנהלים ב – 4 מסלולים :

·         מסלול א' - עם עבודת גמר מחקרית- תיזה.

·         מסלול ב' - עם בחינת גמר.

·         מסלול אישי – עם עבודת גמר מחקרית – תיזה.

·         מסלול מואץ לתואר שני עם עבודת גמר מחקרית.

תנאי קבלה:

·         ללימודי תואר שני במסלול א' יוכלו להתקבל בעלי תואר ראשון בארכיאולוגיה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה שציונם המשוקלל הוא 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.

·         למסלול ב' יוכלו להתקבל בעלי תואר ראשון בארכיאולוגיה שציונם המשוקלל הוא 76 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.

·         מועמד בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית, חייב לעמוד בבחינת ידע בעברית, ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה כתנאי לקבלתו ללימודים.

·         בשל אופיו הבינתחומי של החוג, יכולים להתקבל ללימודי תואר שני גם תלמידים שיש להם תואר ראשון או תואר שני בתחומים אחרים. תלמידים אלה יידרשו לשיעורי השלמה בארכיאולוגיה בהתאם להשכלתם האקדמית ולנושא התיזה שלהם, לפי החלטת יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני וראש החוג.

·         מועמדים בוגרי אוניברסיטאות מוכרות מחו״ל וכן בוגרי אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל, אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה, יחויבו לעמוד בהצלחה בבחינת ה-GRE או בלימודי השלמה במסגרת התואר הראשון.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודי ארכיאולוגיה לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון:

 

המחלקה למקרא ארכיאולוגיה והמזרח הקדום מציעה לימודי תואר שני במסלולים הבאים: מקרא, היסטוריה

מקראית, ארכיאולוגיה.

 

תנאי הרשמה:

·         בוגרי תואר ראשון במקרא, היסטוריה מקראית או ארכיאולוגיה בעלי ממוצע 80 לפחות. למסלול המחקרי בארכיאולוגיה בעלי ממוצע 85 לפחות.

·         בעלי תואר .B.ed שהתמחו במקרא בעלי ממוצע 85 לפחות.

·         סטודנטים שסיימו לימודי תואר ראשון בתחום אחר בממוצע 80 לפחות יחוייבו בלימודי השלמה.

 

תוכניות הלימודים:

 

הלימודים מתקיימים בשני נתיבי לימוד:

·         נתיב מחקרי: מיועד לסטודנטים המתכוונים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם כדי להכשיר עצמם למחקר עצמאי, ולקראת לימודי תואר שלישי (דוקטור לפילוסופיה), כולל כתיבת עבודת גמר (תיזה).

·         נתיב כללי: מיועד לסטודנטים המבקשים להרחיב ולהעמיק את השכלתם האקדמית (כגון מורים העוסקים בחינוך העל-יסודי והעל-תיכוני ואנשי רשות העתיקות), כולל קורסים ובחינת גמר.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה הזה.

 

 

לימודי ארכיאולוגיה לתואר שני באוניברסיטה העברית:

מבנה התוכנית:

החוג לארכיאולוגיה ולמזרח הקרוב הקדום מציע לימודים במסלול מחקרי ולא-מחקרי. בשני המסלולים ניתן להתמחות במדור אחד או בשניים מהמדורות הבאים:

·         מדור לארכיאולוגיה פרה-היסטורית.

·         מדור לארכיאולוגיה מקראית.

·         מדור לארכיאולוגיה קלאסית ביזאנטית, ובו תת מדור לארכיאולוגיה מוסלמית.

·         מדור המזרח הקרוב הקדום, לשונותיו ותרבויותיו.

 

תנאי קבלה:

·         המסלול המחקרי: ציון סופי לבוגר של 85 לפחות, וציון 85 לפחות בחוג שבו מתכוונים להמשיך לימודיהם.

·         המסלול הלא-מחקרי: ציון סופי לבוגר של 80 לפחות בחוג בו ממשיכים ללמוד.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה הזה

 

 

 לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודי ארכיאולוגיה לתואר שלישי (דוקטורט):

 

חלק ממוסדות הלימוד מציעים המשך לימודים לתואר שלישי:

·         אוניברסיטת חיפה.

·         אוניברסיטת בן גוריון.