סגור

x

דף הבית  > תואר שני

הפרעות בתקשורת תואר שני

לימודי הפרעות בתקשורת 

 

הקדמה:

 

לימודי תואר שני להפרעות בתקשורת נועדו להעמיק את הידע המקצועי של בוגרי תואר ראשון בתחומי השמיעה, השפה, התקשורת והקוגניציה תוך שימת דגש על הממשק בין תחומים אלה ולקדם את המחקר הבסיסי והקליני בתחום ההפרעות בתקשורת

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודי הפרעות בתקשורת לתואר שני (מאסטר):

 

לימודי הפרעות בתקשורת לתואר שני באוניברסיטת חיפה:

מבנה הלימודים

החוג מציע שני מסלולי לימוד:

·         מסלול מחקרי עם עבודת גמר מחקרית (תזה): הלימודים במסלול המחקרי נמשכים שלוש שנים. בשנתיים הראשונות משלימים הסטודנטים את חובות השמיעה (33 שש"ס). במהלך שנה א' מתקשרים הסטודנטים עם מנחה לתזה ועד סוף השנה השנייה עליהם להשלים את כתיבת הצעת המחקר לתזה. במהלך השנה השלישית עורכים הסטודנטים את המחקר וכותבים את העבודה. עבודת תזה הינה עבודת מחקר שיש בה תרומה לקידום תחום הידע במסגרתו נערכה.

·         מסלול קליני עם פרויקט גמר: עבודת גמר הינה עבודה אקדמית לא אמפירית שיש בה תרומה תיאורטית לקידום תחום הידע הקליני  שבמסגרתו נערכה. מטרת עבודת הגמר היא תרומה לתחום הפרעות בתקשורת ושתיכתב בצורה שתאפשר הצגתה בפני פורומים קליניים ומקצועיים אחרים.

 

תנאי קבלה:

1.      לבעלי תואר ראשון בהפרעות לתקשורת:

·         תואר ראשון בהפרעות בתקשורת ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל

·         ממוצע ציונים של 85 לפחות בתואר הראשון.

·         ציון 80 לפחות בבחינת כניסה באנגלית.

·         שני מכתבי המלצה בנוגע לכישורים האקדמיים של המועמד. לפחות המלצה אחת ממליץ אקדמי. 

מועמדים שלא יציגו המלצה אקדמית שניתנה במיוחד לקראת הלימודים בחוג או ניסיון אקדמי/מחקרי אחר (למשל סמינריון מחקרי בתואר ראשון) יתקבלו למסלול ללא תזה.

2.       לבעלי תואר ראשון שאינו בהפרעות בתקשורת:

·         תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו״ל.

·         ממוצע ציונים של 85 לפחות בתואר הראשון.

·         ציון 80 לפחות בבחינת כניסה באנגלית.

·         שני מכתבי המלצה בנוגע לכישורים האקדמיים של המועמד. לבוגרי דיסציפלינות קליניות יוכל אחד הממליצים להיות מדריך או מנחה קליני.

·         ממוצע של 80 לפחות בקורסי השלמה שיקבעו במידת הצורך על ידי ועדת המ.א. בהתאם לרקע של המועמד ואשכול הלימודים המבוקש.

·         תוכנית הלימודים לתואר שני לסטודנטים שאינם בוגרי הפרעות בתקשרות הינה תוכנית מחקרית. התואר השני לא מכשיר לעבודה כקלינאי תקשורת ואינו מקנה את הזכות לגשת למבחן הרישוי של משרד הבריאות.

 

3.       לכל המועמדים:

·         שאלון אישי.

·         זימון לראיון אישי יעשה בהתאם להחלטות וועדת הקבלה לתואר שני.

·         בוגרי מוסדות שהם מחוץ לישראל ידרשו להשלים קורסים מתכנית הב״א של החוג כתנאי מקדים לקבלה לתכנית המ״א בממוצע של 85. הקורסים יקבעו על ידי ועדת המ״א ובהתאם ללימודיו הקודמים של המועמד והאשכול/מסלול אליו מבקש להתקבל.

·         מועמדים שהתארים הקודמים שלהם הם ממוסדות להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בהם אינה עברית יהיו חייבים לעבור בחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על ידי האוניברסיטה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודי הפרעות בתקשורת לתואר שני באוניברסיטת תל-אביב:

מסלולי לימוד:

  • מחקרי - עם עבודת גמר.
  • עיוני  - ללא עבודת גמר.
  • מסלול עם עבודת גמר לבוגרי אוניברסיטה שאינם קלינאי תקשורת.

 

הלימודים לקראת התואר השני נמשכים שנתיים. על מנת לאפשר לתלמידי התואר השני לעבוד במהלך הלימודים, מבוססת מערכת הלימודים של התואר השני על שני ימי לימודים בהם מרוכזת ההוראה.

 

תנאי קבלה:

  • מספר המקומות מוגבל.
  • הקבלה תתבסס על ממוצע הציונים בלימודי התואר הראשון, על דירוגו של המועמד ביחס לכלל בוגרי השנתון שלו ושיקוליה של ועדת הקבלה. החוג שומר לעצמו זכות לזמן מועמדים מתאימים לריאיון אישי, כחלק משיקולי הקבלה.
  • תלמיד שסיים לימודיו חמש שנים לפני מועד הרישום יידרש ללמוד קורסי השלמה בהתאם להחלטת הועדה החוגית לענייני התואר השני.
  • למסלולים לקראת תואר "מוסמך אוניברסיטה בהפרעות בתקשורת עם עבודת גמר" ו"מוסמך אוניברסיטה בהפרעות בתקשורת ללא עבודת גמר" (מסלולי הלימודים המוצגים לעיל כמספר 1 ו-2) רשאים להירשם:

1.      בוגרי אוניברסיטת תל-אביב בחוג להפרעות בתקשורת שמיעה, שפה ודיבור, אשר סיימו לימודיהם לתואר הראשון בציון 80 לפחות.

2.      בוגרי תוכניות לימודים אחרות בארץ, המוכרות ע"י המל"ג, בתחום הפרעות בתקשורת שמיעה, שפה ודיבור, אשר סיימו את לימודיהם לתואר הראשון בציון 85 לפחות.

3.      בעלי תואר בוגר אוניברסיטה בהפרעות בתקשורת שמיעה, שפה ודיבור אשר סיימו את לימודיהם במוסד אקדמי בחו"ל בציון 85 לפחות, אשר תכנית הלימודים לתואר הראשון תואמת את תכנית הלימודים לתואר הראשון של החוג להפרעות בתקשורת באוניברסיטת תל אביב, וקיבלו הכרה במעמדם המקצועי ממשרד הבריאות בארץ

·         למסלול המחקרי המיועד לבוגרי אוניברסיטה שאינם קלינאי תקשורת, רשאים להירשם בוגרי אוניברסיטה מתחומי לימודים אחרים אשר סיימו את לימודיהם לתואר הראשון בציון 85 לפחות. ההרשמה תוכל להתבצע לאחר התייעצות עם יועץ התואר השני וקבלת אישור של ועדת תואר שני. הקבלה ללימודים מותנית בהסכמה בכתב של איש סגל בכיר בחוג להנחות את עבודת המחקר (תזה) של המועמד. תכנית הקורסים של תלמידים במסלול זה לא תכלול קורסים קליניים או מקצועיים מתכנית התואר הראשון ו/או השני. מועמד שיידרש לקורסי השלמה, ירשם במעמד מיוחד. יובהר כי מסלול הלימודים לקראת "תואר שני במדעי הבריאות - ללא ציון תחום" הינו מחקרי בלבד ואינו מקנה הכרה במעמד מקצועי או אפשרות לעבודה מקצועית כקלינאי תקשורת.

·         לימודי השלמה: במקרים בהם קורס בתכנית התואר השני מחייב קורס מקדים שלא ניכלל בתכנית לימודיו של התלמיד לתואר הראשון, יחויב התלמיד בלימודי השלמה של קורס זה.

.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודי הפרעות בתקשורת לתואר שני במכללת הדסה:

 

לימודי המוסמך להפרעות בתקשורת, הינה תוכנית בת שנתיים העוסקת בהפרעות בתקשורת.
התוכנית מהווה תוכנית המשך ללימודי התואר הראשון ומטרתה להרחיב ולהעמיק את הידע והמיומנויות של קלינאי תקשורת. התואר הנו תואר שני (M.A) ללא תזה. התכנית מאושרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה.

 

תנאי קבלה:

·         תואר ראשון בהפרעות בתקשורת ממוסד אקדמי מוכר.

·         ממוצע ציונים של 85 ומעלה בתואר ראשון.

·         ראיון אישי.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר המכללה בקישור הזה.