סגירה

x

דף הבית  > תואר שני

רוקחות תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי רוקחות

 

הקדמה:

 

בוגרי רוקחות יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי בתחום מדעי החיים או המדעים הביורפואיים באוניברסיטאות השונות.

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת תל אביב:

באוניברסיטת תל אביב ניתן ללימוד לתואר שני בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

·         ביוכימיה וביולוגיה מולקולארית.

·         זאולוגיה.

·         חקר התא ואימונולוגיה.

·         ביולוגיה מולקולארית ואקולוגיה של צמחים.

·         מיקרוביולוגיה מולקולארית וביוטכנולוגיה.

·         נוירוביולוגיה.

תנאי קבלה:

  • בעלי תואר "בוגר" בביולוגיה או "בוגר" במקצוע קרוב שניתן על-ידי אוניברסיטת תל-אביב או על-ידי אוניברסיטה מוכרת אחרת, בציון גמר 80 ומעלה.
  • על המועמד למצוא מנחה שידריך אותו לבצע את המחקר ואת עבודת הגמר.
  • במקרים חריגים ובאישור ועדת המדרשה יוכל תלמיד להתקבל כמועמד ללימודי התואר השני לתקופת ניסיון, כאשר רמת ציוניו נמוכה מהנדרש (אבל לא פחות מ- 78). התלמיד ימציא מכתב מיוחד מהמנחה הממליץ לקבלו. תלמיד זה יוכל לעבור למעמד של תלמיד מן המניין, לאחר שיעמוד בתנאים ובדרישות שייקבעו ע"י ועדת המוסמכים של המסלול/מחלקה. תקופת הניסיון לא תעלה על שנה אחת. אישור סופי על קבלה יינתן ע"י וועדת המדרשה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בר-אילן:

באוניברסיטת בר אילן ניתן ללימוד לתואר שני בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      אקולוגיה.

2.      בוטניקה.

3.      ביוטכנולוגיה.

4.      ביוכימיה.

5.      ביולוגיה הומנית.

6.      ביולוגיה חישובית.

7.      ביופיסיקה.

8.      זואולוגיה.

9.      מיקרוביולוגיה.

תנאי קבלה:

·         הלימודים לתואר שני מתחילים בסמסטר א'.

·         ציון ממוצע מינימלי 80 בלימודי תואר ראשון.

·         על כל התלמידים הנרשמים לתואר שני לעבור בחינת קבלה הבוחנת הבנת מאמר מדעי.

·         במקביל לרישום ולבחינה יש לחפש מנחה.

·         לא ניתן לעסוק במחקר מבלי להקדיש זמן ניכר להתעדכנות שוטפת בחידושים בנושא המחקר, וזאת מעבר לעבודה עצמה ולקורסים. משמעות דרישה זו כי הסטודנטים נדרשים להקדיש 100% מזמנם לעבודת המחקר וללימודים. כמעט בלתי-אפשרי לעמוד בדרישות התואר וגם לעסוק בעבודה נוספת.

·         מתחילת הלימודים מוקצות לתלמיד שנתיים בלבד להשלמת לימודיו, כולל ביצוע עבודת המחקר וכתיבת התיזה. אם התלמיד חויב בשנת השלמות, היא לא תיכלל בשנתיים אלו.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטה העברית:

באוניברסיטה העברית ניתן ללמוד לתואר שני בהנחיית אחד מהחוקרים מגוון עצום של תחומים מהפקולטות השונות - הפקולטה לרפואה, הפקולטה לרפואת שיניים הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע:

1.      נוירוביולוגיה.

2.      גנטיקה של האדם.

3.      ייעוץ גנטי.

4.      מיקרוביולוגיה.

5.      ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן.

6.      ביוכימיה, מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה.

7.      ביוטכנולוגיה.

8.      אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות.

9.      ביוכימיה מבנית ומולקולארית.

10.  ביולוגיה תאית והתפתחותית.

11.  גנומיקה וביו-אינפורמטיקה.

12.  מדעי הסביבה.

13.  מדעי המח וההתנהגות.

14.  מדעי הצמח.

15.  מוסמך במדעי החיים.

16.  ועוד.

תנאי קבלה:

·         נדרש תואר בוגר (B.Sc.) בציון 80-82 לפחות, ומציאת מנחה.

·         תלמידים עם ציון נמוך יותר יכולים לפנות בבקשה מיוחדת ליו"ר החוג אליו הם נרשמים.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה:

באוניברסיטת חיפה ניתן ללימוד לתואר שני בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית.

2.      נוירו ביולוגיה ואתולוגיה.

3.      ביולוגיה של האדם.

4.      מדעי הרפואה.

5.      מדעים גאו-ימיים.

6.      ביולוגיה ימית.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בארץ אן בחו"ל בציון סופי של 83 ומעלה.

2.      מועמדים ללימודים יתבקשו להעביר למזכירות עם הרשמתם גיליונות ציונים מעודכנים של לימודיהם הקודמים, שני מכתבי המלצה,קורות חיים ומכתב קצר המתאר את המניעים והשאיפות להשתלבות במחקר ובלימודים בחוג. המועמדים יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת הקבלה. הועדה רשאית, על פי שיקוליה, להחמיר או להקל בתנאי הקבלה הנ“ל.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שני בטכניון:

בטכניון ניתן ללימוד לתואר שני בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      ביוכימיה וביופיסיקה.

2.      ביולוגיה מולקולארית בצמחים ובבעלי חיים.

3.      ביולוגיה של התא.

4.      ביולוגיה התפתחותית.

5.      גנטיקה מולקולארית והנדסה גנטית.

6.      וירולוגיה מולקולארית.

7.      חקר הסרטן.

8.      אקולוגיה פיזיולוגית.

9.      אוקולוגיה מיקרוביאלית.

10.  פיזיולוגיה של הצמח.

11.  אימונולוגיה מולקולארית.

12.  ביוטכנולוגיה.

13.  ביואינופורמטיקה.

14.  ביולוגיה מערכתית.

תנאי קבלה:

·         תואר ראשון במדעי החיים מהטכניון או מוסד אקדמי אחר בממוצע של 80 ומעלה.

·         תואר ראשון בנהדסת ביוטכנולוגיה ומזון, כימיה, הנדסה כימית ועוד – ייתכן ויידרשו בנקודות השלמה.

·         ראיון אישי.

·         מציאת מנחה.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון:

באוניברסיטת בן גוריון ניתן ללימוד לתואר שני בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      ביוכימיה וביולוגיה מולקולארית.

2.      גנטיקה מולקולארית.

3.      מיקרוביולוגיה.

4.      פיזיולוגיה של התא ושל בעלי חיים.

5.      מדעי הצמח.

6.      נוירו ביולוגיה.

7.      מדעי החיים עם התמחות באקולוגיה.

8.      מדעי החיים עם ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית.

 

תנאי קבלה:

1.      ציון 83 לפחות בלימודי התואר הראשון באוניברסיטת בן גוריון או במוסד אקדמי אחר.

  1. על המועמד למצוא מנחה שידריך אותו לבצע את המחקר ואת עבודת הגמר.
  2. צירוף 2 המלצות וטופס הסכמת מנחה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה:

באוניברסיטה הפתוחה ניתן ללמוד לתואר שני במחשבה ביולוגית, תוכנית המשלבת בין מושגים ורעיונות מתחום מדעי החיים עצמם, לבין תפיסות וגישות פילוסופיות חוץ-ביולוגיות. התוכנית בוחנת את המהות, המבנה וההנחות של הביולוגיה, ואת ההשלכות של מדעי החיים על ענפי ידע אחרים, על הסביבה, על החברה ועל האדם.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון לאחר השלמות מתאימות במידת הצורך.

2.      ראיון אישי.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת אריאל:

באוניברסיטת אריאל ניתן ללימוד לתואר שני בביולוגיה מולקולארית ובכימיה מולקולרית בהנחיית אחד מהחוקרים. לפרטים נוספים ניתן להתקשר דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני במכון וייצמן:

במכון וייצמן ניתן ללימוד לתואר שני בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      ביולוגיה.

2.      חקר המוח.

3.      ביואינפורמטיקה.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון במדעים בציון ממוצע של 85 ומעלה.

2.      בחירת מנחה.

3.      ראיון אישי.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר המכון בקישור הזה.

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב:

באוניברסיטת תל אביב ניתן ללימוד לתואר שלישי בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

·         ביוכימיה וביולוגיה מולקולארית.

·         זאולוגיה.

·         חקר התא ואימונולוגיה.

·         ביולוגיה מולקולארית ואקולוגיה של צמחים.

·         מיקרוביולוגיה מולקולארית וביוטכנולוגיה.

·         נוירוביולוגיה.

תנאי קבלה:

·         בעלי תואר שני בציון 85 ומעלה בעבודת הגמר ובבחינת הגמר וציון משוקלל של 80 ומעלה בקורסים.

·         ראיון אישי.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בר-אילן:

באוניברסיטת בר אילן ניתן ללימוד לתואר שלישי בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      אקולוגיה.

2.      בוטניקה.

3.      ביוטכנולוגיה.

4.      ביוכימיה.

5.      ביולוגיה הומנית.

6.      ביולוגיה חישובית.

7.      ביופיסיקה.

8.      זואולוגיה.

9.      מיקרוביולוגיה.

תנאי קבלה:

1.      ציון 85 ומעלה בלימודי התואר השני ו-85 ומעלה בעבודת הגמר לתואר שני.

2.      בחירת מנחה.

3.      ראיון אישי.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטה העברית:

באוניברסיטה העברית ניתן ללמוד לתואר שלישי בהנחיית אחד מהחוקרים מגוון עצום של תחומים מהפקולטות השונות - הפקולטה לרפואה, הפקולטה לרפואת שיניים הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע:

1.      נוירו ביולוגיה.

2.      גנטיקה של האדם.

3.      ייעוץ גנטי.

4.      מיקרוביולוגיה.

5.      ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן.

6.      ביוכימיה, מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה.

7.      ביוטכנולוגיה.

8.      אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות.

9.      ביוכימיה מבנית ומולקולארית.

10.  ביולוגיה תאית והתפתחותית.

11.  גנומיקה וביו-אינפורמטיקה.

12.  מדעי הסביבה.

13.  מדעי המח וההתנהגות.

14.  מדעי הצמח.

15.  מוסמך במדעי החיים.

16.  ועוד.

תנאי קבלה:

·         נדרש תואר שני  בציון 85 לפחות, ומציאת מנחה.

·         תלמידים עם ציון נמוך יותר יכולים לפנות בבקשה מיוחדת ליו"ר החוג אליו הם נרשמים.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה:

באוניברסיטת חיפה ניתן ללימוד לתואר שלישי בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית.

2.      נוירו ביולוגיה ואתולוגיה.

3.      ביולוגיה של האדם.

4.      מדעי הרפואה.

5.      מדעים גאו-ימיים.

6.      ביולוגיה ימית.

תנאי קבלה:

1.      בעלי תואר שני עם תזה בתחום מדעי החיים כגון ביולוגיה, חקלאות, ביוטכנולוגיה, ביואינפורמטיקה או מדעי הרפואה.

2.       ציון 85 ומעלה בתואר מוסמך ו-86 ומעלה בעבודת התזה.

3.      תלמידים שבידם עותק של מאמר שהתפרסם ממחקר המוסמך שלהם או כתב-יד שנשלח לפרסום בכתב-עת מדעי בינלאומי, או שהציגו בפועל את מחקרם בכנס בינלאומי יזכו לעדיפות.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שלישי בטכניון:

בטכניון ניתן ללימוד לתואר שלישי בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      ביוכימיה וביופיסיקה.

2.      ביולוגיה מולקולארית בצמחים ובבעלי חיים.

3.      ביולוגיה של התא.

4.      ביולוגיה התפתחותית.

5.      גנטיקה מולקולארית והנדסה גנטית.

6.      וירולוגיה מולקולארית.

7.      חקר הסרטן.

8.      אקולוגיה פיזיולוגית.

9.      אוקולוגיה מיקרוביאלית.

10.  פיזיולוגיה של הצמח.

11.  אימונולוגיה מולקולארית.

12.  ביוטכנולוגיה.

13.  ביואינופורמטיקה.

14.  ביולוגיה מערכתית.

תנאי קבלה:

·         תואר שני בתחום המדעים מהטכניון או מוסד אקדמי אחר בממוצע של 88 ומעלה.

·         מכתבי המלצה.

·         מציאת מנחה.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בן גוריון:

באוניברסיטת בן גוריון ניתן ללימוד לתואר שלישי בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      ביוכימיה וביולוגיה מולקולארית.

2.      גנטיקה מולקולארית.

3.      מיקרוביולוגיה.

4.      פיזיולוגיה של התא ושל בעלי חיים.

5.      מדעי הצמח.

6.      נוירו ביולוגיה.

7.      מדעי החיים עם התמחות באקולוגיה.

8.      מדעי החיים עם ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית.

 

תנאי קבלה:

1.      בחירת מנחה לעבודת המחקר ועבודת הגמר.

2.      תואר שני בציון ממוצע הנקבע לפי המחלקה אליה נרשם הסטודנט, עקרונית צריך ציום 85 ומעלה בתואר השני.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי במכון וייצמן:

במכון וייצמן ניתן ללימוד לתואר שלישי בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

4.      ביולוגיה.

5.      חקר המוח.

6.      ביואינפורמטיקה.

תנאי קבלה:

1.      בחירת מנחה.

2.      מכתבי המלצה.

3.      לעיתים נדרש ראיון אישי.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר המכון בקישור הזה.