סגור

x

דף הבית  > תואר שני

כימיה - ביולוגיה תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי כימיה וביולוגיה

 

הקדמה:

 

בוגרי כימיה יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. מטרת הלימודים לתארים המתקדמים בכימיה היא להכשיר מדענים, שכבר בשלב הלימודים למוסמך יוכלו לעבוד באופן עצמאי בתחום ההתמחות עם יכולת ליזום, לבצע ולהעריך תכנית מחקר. התזה המחקרית היא מרכז לימודי המוסמך.

גם בוגרי ביולוגיה יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. התפתחות המדעים הביולוגיים והשימוש בטכנולוגיות חדשות, הביאו לטשטוש גבולות בחלוקה הקלאסית של תת-התחומים במדעים הביולוגיים. לפיכך, נדרשת כיום גישה רחבה וכוללת לפתרון בעיות יסוד במדעי החיים, המחייבת ידע בין-תחומי ושימוש בטכנולוגיות מגוונות. לתלמידי התארים המתקדמים דרושה, איפוא, הכשרה רב-תחומית שאינה ממוקדת לתחום מחקרם הספציפי, וזו מטרת הלימודים לתארים מתקדמים בביולוגיה באוניברסיטאות השונות.

 

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה תואר שני בכימיה במסלול מחקרי הכולל עבודת גמר במסלולי ההתמחות הבאים:

1.      כימיה אורגנית וביו-אורגנית.

2.      כימיה פיזיקלית ואלקטרוכימיה.

3.      פיזיקה כימית.

4.      כימיה, חומרים וננוטכנולוגיות.

 

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בכימיה או במקצוע קרוב שנלמד באוניברסיטה מוכרת בציון 80 ומעלה.

2.      ראיון אישי.

3.      יידרשו לימודי השלמה לבעלי תואר ראשון שאינו בכימיה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

בנוסף, באוניברסיטת תל אביב ניתן ללימוד לתואר שני בביולוגיה בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

·         ביוכימיה וביולוגיה מולקולארית.

·         זאולוגיה.

·         חקר התא ואימונולוגיה.

·         ביולוגיה מולקולארית ואקולוגיה של צמחים.

·         מיקרוביולוגיה מולקולארית וביוטכנולוגיה.

·         נוירוביולוגיה.

תנאי קבלה:

 • בעלי תואר "בוגר" בביולוגיה או "בוגר" במקצוע קרוב שניתן על-ידי אוניברסיטת תל-אביב או על-ידי אוניברסיטה מוכרת אחרת, בציון גמר 80 ומעלה.
 • על המועמד למצוא מנחה שידריך אותו לבצע את המחקר ואת עבודת הגמר.
 • במקרים חריגים ובאישור ועדת המדרשה יוכל תלמיד להתקבל כמועמד ללימודי התואר השני לתקופת ניסיון, כאשר רמת ציוניו נמוכה מהנדרש (אבל לא פחות מ- 78). התלמיד ימציא מכתב מיוחד מהמנחה הממליץ לקבלו. תלמיד זה יוכל לעבור למעמד של תלמיד מן המניין, לאחר שיעמוד בתנאים ובדרישות שייקבעו ע"י ועדת המוסמכים של המסלול/מחלקה. תקופת הניסיון לא תעלה על שנה אחת. אישור סופי על קבלה יינתן ע"י וועדת המדרשה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטה העברית:

האוניברסיטה העברית מציעה תואר שני בכימיה במסלול מחקרי עם עבודת גמר במסלולי הלימוד הבאים:

 1. כימיה תאורטית/חישובית.
 2. כימיה פיסיקלית.
 3. כימיה של חומרים.
 4. כימיה אורגנית/סינתטית.
 5. כימיה אנליטית/אי אורגנית.
 6. כימיה יישומית.

 

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בכימיה בציון 80 ומעלה ותחומים קרובים במדעי הטבע.

2.      בחירת מנחה הנמנה על מורי החוג בכימיה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

בנוסף, באוניברסיטה העברית ניתן ללמוד לתואר שני בהנחיית אחד מהחוקרים מגוון עצום של תחומים מהפקולטות השונות - הפקולטה לרפואה, הפקולטה לרפואת שיניים הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע:

1.      נוירוביולוגיה.

2.      גנטיקה של האדם.

3.      ייעוץ גנטי.

4.      מיקרוביולוגיה.

5.      ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן.

6.      ביוכימיה, מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה.

7.      ביוטכנולוגיה.

8.      אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות.

9.      ביוכימיה מבנית ומולקולארית.

10.  ביולוגיה תאית והתפתחותית.

11.  גנומיקה וביו-אינפורמטיקה.

12.  מדעי הסביבה.

13.  מדעי המח וההתנהגות.

14.  מדעי הצמח.

15.  מוסמך במדעי החיים.

16.  ועוד.

תנאי קבלה:

·         נדרש תואר בוגר (B.Sc.) בציון 80-82 לפחות, ומציאת מנחה.

·         תלמידים עם ציון נמוך יותר יכולים לפנות בבקשה מיוחדת ליו"ר החוג אליו הם נרשמים.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה תואר שני בכימיה במסלול מחקרי הכולל עבודת גמר.

 

תנאי קבלה:

·         הלימודים לתואר שני מתחילים בסמסטר א'.

·         ציון ממוצע מינימלי 80 בלימודי תואר ראשון.

·         בחירת מנחה.

·         לא ניתן לעסוק במחקר מבלי להקדיש זמן ניכר להתעדכנות שוטפת בחידושים בנושא המחקר, וזאת מעבר לעבודה עצמה ולקורסים. משמעות דרישה זו כי הסטודנטים נדרשים להקדיש 100% מזמנם לעבודת המחקר וללימודים. כמעט בלתי-אפשרי לעמוד בדרישות התואר וגם לעסוק בעבודה נוספת.

·         מתחילת הלימודים מוקצות לתלמיד שנתיים בלבד להשלמת לימודיו, כולל ביצוע עבודת המחקר וכתיבת התיזה. אם התלמיד חויב בשנת השלמות, היא לא תיכלל בשנתיים אלו.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

בנוסף, באוניברסיטת בר אילן ניתן ללימוד לתואר שני בביולוגיה בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      אקולוגיה.

2.      בוטניקה.

3.      ביוטכנולוגיה.

4.      ביוכימיה.

5.      ביולוגיה הומנית.

6.      ביולוגיה חישובית.

7.      ביופיסיקה.

8.      זואולוגיה.

9.      מיקרוביולוגיה.

תנאי קבלה:

·         הלימודים לתואר שני מתחילים בסמסטר א'.

·         ציון ממוצע מינימלי 80 בלימודי תואר ראשון.

·         על כל התלמידים הנרשמים לתואר שני לעבור בחינת קבלה הבוחנת הבנת מאמר מדעי.

·         במקביל לרישום ולבחינה יש לחפש מנחה.

·         לא ניתן לעסוק במחקר מבלי להקדיש זמן ניכר להתעדכנות שוטפת בחידושים בנושא המחקר, וזאת מעבר לעבודה עצמה ולקורסים. משמעות דרישה זו כי הסטודנטים נדרשים להקדיש 100% מזמנם לעבודת המחקר וללימודים. כמעט בלתי-אפשרי לעמוד בדרישות התואר וגם לעסוק בעבודה נוספת.

·         מתחילת הלימודים מוקצות לתלמיד שנתיים בלבד להשלמת לימודיו, כולל ביצוע עבודת המחקר וכתיבת התיזה. אם התלמיד חויב בשנת השלמות, היא לא תיכלל בשנתיים אלו.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שני בטכניון:

הטכניון מציע תואר שני בכימיה במסלול מחקרי הכולל עבודת גמר בתחומי המחקר הבאים:

סינתזה ומנגנוני תגובה בכימיה אורגנית ואי-אורגנית, כימיה אורגנו-מתכתית, כימיה קואורדינטיבית, חומרי טבע, סטריאו-כימיה, פוטוכימיה, כימיה ביו-אורגנית, כימיה תרופתית, חומרים אנטי סרטניים, סינתזה אנזימטית, קטליזה באמצעות נוגדנים, פיתוח שיטות ומכשור בכימיה אנליטית סביבתית בהדגשת שיטות גילוי מרחוק בזמן אמיתי, ספקטרומטרית מסות, קריסטלוגרפיה בקרני X, קביעת מבנים של מקרו-מולקולות ביולוגיות, כימיה וספקטרוסקופיה של המצב המוצק, תיאוריה של מעברי פאזות, קינטיקה כימית ודינמיקה מולקולרית, כימיה קוונטית, כימיה חישובית והדמיה מולקולרית, מצבי רזוננס, סימטריות דינמיות, כימיה וספקטרוסקופיה של משטחים ושכבות דקות, אלומות מולקולריות, פיזור מולקולות ויונים ממשטחים, גידול שכבות יהלום, ספקטרוסקופיה מולקולרית, תהודה מגנטית גרעינית בנוזל ובמוצק, תהודה פאראמגנטית אלקטרונית, אופטיקה לא-ליניארית, פוטופיסיקה וספקטרוסקופית לייזרים, אופטיקה קוונטית, אלקטרו-אופטיקה מולקולרית, ננו-כימיה, ננו-חלקיקים וננו-אלקטרוניקה באמצעות מולקולות ביולוגיות. דינמיקה אולטרה-מהירה של משטחים, מנגנוני חיכוך בסקלה ננומטרית, סינתיזה טוטלית, קטליזה אסימטרית.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה.

2.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

בנוסף, בטכניון ניתן ללימוד לתואר שני בביולוגיה בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      ביוכימיה וביופיסיקה.

2.      ביולוגיה מולקולארית בצמחים ובבעלי חיים.

3.      ביולוגיה של התא.

4.      ביולוגיה התפתחותית.

5.      גנטיקה מולקולארית והנדסה גנטית.

6.      וירולוגיה מולקולארית.

7.      חקר הסרטן.

8.      אקולוגיה פיזיולוגית.

9.      אוקולוגיה מיקרוביאלית.

10.  פיזיולוגיה של הצמח.

11.  אימונולוגיה מולקולארית.

12.  ביוטכנולוגיה.

13.  ביואינופורמטיקה.

14.  ביולוגיה מערכתית.

תנאי קבלה:

·         תואר ראשון במדעי החיים מהטכניון או מוסד אקדמי אחר בממוצע של 80 ומעלה.

·         תואר ראשון בנהדסת ביוטכנולוגיה ומזון, כימיה, הנדסה כימית ועוד – ייתכן ויידרשו בנקודות השלמה.

·         ראיון אישי.

·         מציאת מנחה.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה:

באוניברסיטת חיפה ניתן ללימוד לתואר שני בביולוגיה בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית.

2.      נוירו ביולוגיה ואתולוגיה.

3.      ביולוגיה של האדם.

4.      מדעי הרפואה.

5.      מדעים גאו-ימיים.

6.      ביולוגיה ימית.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון ממוסד להשכלה גבוהה בארץ אן בחו"ל בציון סופי של 83 ומעלה.

2.      מועמדים ללימודים יתבקשו להעביר למזכירות עם הרשמתם גיליונות ציונים מעודכנים של לימודיהם הקודמים, שני מכתבי המלצה,קורות חיים ומכתב קצר המתאר את המניעים והשאיפות להשתלבות במחקר ובלימודים בחוג. המועמדים יוזמנו לראיון אישי בפני ועדת הקבלה. הועדה רשאית, על פי שיקוליה, להחמיר או להקל בתנאי הקבלה הנ“ל.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה תואר שני בכימיה במסלול מחקרי הכולל עבודת גמר בתחומי המחקר הבאים:

כימיה של חומרי טבע וסינתזה אורגנית, כימיה אורגנית פיסיקלית, כימיה ביולוגית, ביופיסיקה וכימיה ביופיסית, כימיה אנאורגנית-פיסיקלית, קינטיקה של תגובות מהירות, אלקטרוכימיה, אלקטרוכימיה אורגנית ואלקטרוליזה, תהודה מגנטית גרעינית, מבנה מולקולרי, ספקטרוסקופיה מולקולרית וכימיה קוונטית, תנועות מולקולריות, תורת ההתנגשויות, דיסוציאציה של מולקולות, תיאוריה של קשר בין מבנה ופעילות של מולקולות, כימיה ופיסיקה של פני שטח, תופעות על פני קולאידים ושכבות דקות, נמכימיה, ספקרוסקופיות  אלטרונים, תופעות על פני שטח בנתכים מוצקים, כימיה של מתכות מעבר במערכות ביולוגיות ו/או קסליתיות, סינתיזה של חומרים אורגניים מתקדמים לשימוש ברכיבים אלקטרוניים עתידיים (מתכות אורגניות, מוליכים למחצה, אלקטרו אופטיים) פולימרים והוראת הכימיה.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בכימיה בציון 82 ומעלה.

2.      תנאי קבלה מיוחדים נוספים באישור הועדה הפקולטית.

3.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

בנוסף, באוניברסיטת בן גוריון ניתן ללימוד לתואר שני בביולוגיה בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      ביוכימיה וביולוגיה מולקולארית.

2.      גנטיקה מולקולארית.

3.      מיקרוביולוגיה.

4.      פיזיולוגיה של התא ושל בעלי חיים.

5.      מדעי הצמח.

6.      נוירו ביולוגיה.

7.      מדעי החיים עם התמחות באקולוגיה.

8.      מדעי החיים עם ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית.

 

תנאי קבלה:

1.      ציון 83 לפחות בלימודי התואר הראשון באוניברסיטת בן גוריון או במוסד אקדמי אחר.

 1. על המועמד למצוא מנחה שידריך אותו לבצע את המחקר ואת עבודת הגמר.
 2. צירוף 2 המלצות וטופס הסכמת מנחה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שני במכון וייצמן:

במכון וייצמן ניתן ללימוד לתואר שני בכימיה בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.       כימיה כללית.

2.       כימיה – פיזיקה (משולב).

 

תנאי קבלה:           

1.      תואר ראשון במדעים בציון ממוצע של 85 ומעלה.

2.      בחירת מנחה.

3.      ראיון אישי.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר המכון בקישור הזה.

 

בנוסף, במכון וייצמן ניתן ללימוד לתואר שני בביולוגיה בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.       ביולוגיה.

2.       חקר המוח.

3.       ביואינפורמטיקה.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון במדעים בציון ממוצע של 85 ומעלה.

2.      בחירת מנחה.

3.      ראיון אישי.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר המכון בקישור הזה.

 

 

לימודי מדעי החיים לתואר שני באוניברסיטת אריאל:

באוניברסיטת אריאל ניתן ללימוד לתואר שני בביולוגיה מולקולארית ובכימיה מולקולרית בהנחיית אחד מהחוקרים. לפרטים נוספים ניתן להתקשר דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה תואר שלישי בכימיה בהתאם לתחומי ההתמחות ועבודות המחקר המוצעות בזמן ההרשמה.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בכימיה או בתחום קרוב, באחד המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ, בציון 80 ומעלה ועבודת גמר בציון 85 ומעלה.

2.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

בנוסף, באוניברסיטת תל אביב ניתן ללימוד לתואר שלישי בביולוגיה בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

·         ביוכימיה וביולוגיה מולקולארית.

·         זאולוגיה.

·         חקר התא ואימונולוגיה.

·         ביולוגיה מולקולארית ואקולוגיה של צמחים.

·         מיקרוביולוגיה מולקולארית וביוטכנולוגיה.

·         נוירוביולוגיה.

תנאי קבלה:

·         בעלי תואר שני בציון 85 ומעלה בעבודת הגמר ובבחינת הגמר וציון משוקלל של 80 ומעלה בקורסים.

·         ראיון אישי.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטה העברית:

האוניברסיטה העברית מציעה תואר שלישי בכימיה בהתאם לתחומי ההתמחות ועבודות המחקר המוצעות בזמן ההרשמה.

תנאי קבלה:

·         נדרש תואר שני  בציון 85 לפחות, ובחירת מנחה.

·         תלמידים עם ציון נמוך יותר יכולים לפנות בבקשה מיוחדת ליו"ר החוג אליו הם נרשמים.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

בנוסף, באוניברסיטה העברית ניתן ללמוד לתואר שלישי בהנחיית אחד מהחוקרים מגוון עצום של תחומים מהפקולטות השונות - הפקולטה לרפואה, הפקולטה לרפואת שיניים הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע:

1.      נוירו ביולוגיה.

2.      גנטיקה של האדם.

3.      ייעוץ גנטי.

4.      מיקרוביולוגיה.

5.      ביולוגיה של התא, אימונולוגיה וחקר הסרטן.

6.      ביוכימיה, מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה.

7.      ביוטכנולוגיה.

8.      אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות.

9.      ביוכימיה מבנית ומולקולארית.

10.  ביולוגיה תאית והתפתחותית.

11.  גנומיקה וביו-אינפורמטיקה.

12.  מדעי הסביבה.

13.  מדעי המח וההתנהגות.

14.  מדעי הצמח.

15.  מוסמך במדעי החיים.

16.  ועוד.

תנאי קבלה:

·         נדרש תואר שני  בציון 85 לפחות, ומציאת מנחה.

·         תלמידים עם ציון נמוך יותר יכולים לפנות בבקשה מיוחדת ליו"ר החוג אליו הם נרשמים.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה תואר שלישי בכימיה בהתאם לתחומי ההתמחות ועבודות המחקר המוצעות בזמן ההרשמה.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בציון 85 ומעלה.

2.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

בנוסף, באוניברסיטת בר אילן ניתן ללימוד לתואר שלישי בביולוגיה בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      אקולוגיה.

2.      בוטניקה.

3.      ביוטכנולוגיה.

4.      ביוכימיה.

5.      ביולוגיה הומנית.

6.      ביולוגיה חישובית.

7.      ביופיסיקה.

8.      זואולוגיה.

9.      מיקרוביולוגיה.

תנאי קבלה:

1.      ציון 85 ומעלה בלימודי התואר השני ו-85 ומעלה בעבודת הגמר לתואר שני.

2.      בחירת מנחה.

3.      ראיון אישי.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודי מדעי החיים לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה:

באוניברסיטת חיפה ניתן ללימוד לתואר שלישי בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית.

2.      נוירו ביולוגיה ואתולוגיה.

3.      ביולוגיה של האדם.

4.      מדעי הרפואה.

5.      מדעים גאו-ימיים.

6.      ביולוגיה ימית.

תנאי קבלה:

1.      בעלי תואר שני עם תזה בתחום מדעי החיים כגון ביולוגיה, חקלאות, ביוטכנולוגיה, ביואינפורמטיקה או מדעי הרפואה.

2.       ציון 85 ומעלה בתואר מוסמך ו-86 ומעלה בעבודת התזה.

3.      תלמידים שבידם עותק של מאמר שהתפרסם ממחקר המוסמך שלהם או כתב-יד שנשלח לפרסום בכתב-עת מדעי בינלאומי, או שהציגו בפועל את מחקרם בכנס בינלאומי יזכו לעדיפות.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שלישי בטכניון:

הטכניון מציע תואר שלישי בכימיה בהתאם לתחומי ההתמחות ועבודות המחקר המוצעות בזמן ההרשמה.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בציון 85 ומעלה.

2.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

בנוסף, בטכניון ניתן ללימוד לתואר שלישי בביולוגיה בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      ביוכימיה וביופיסיקה.

2.      ביולוגיה מולקולארית בצמחים ובבעלי חיים.

3.      ביולוגיה של התא.

4.      ביולוגיה התפתחותית.

5.      גנטיקה מולקולארית והנדסה גנטית.

6.      וירולוגיה מולקולארית.

7.      חקר הסרטן.

8.      אקולוגיה פיזיולוגית.

9.      אוקולוגיה מיקרוביאלית.

10.  פיזיולוגיה של הצמח.

11.  אימונולוגיה מולקולארית.

12.  ביוטכנולוגיה.

13.  ביואינופורמטיקה.

14.  ביולוגיה מערכתית.

תנאי קבלה:

·         תואר שני בתחום המדעים מהטכניון או מוסד אקדמי אחר בממוצע של 88 ומעלה.

·         מכתבי המלצה.

·         מציאת מנחה.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה תואר שלישי בכימיה בהתאם לתחומי ההתמחות ועבודות המחקר המוצעות בזמן ההרשמה.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בציון 85 ומעלה.

2.      תנאי קבלה מיוחדים נוספים באישור הועדה הפקולטית.

3.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

בנוסף, באוניברסיטת בן גוריון ניתן ללימוד לתואר שלישי בביולוגיה בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      ביוכימיה וביולוגיה מולקולארית.

2.      גנטיקה מולקולארית.

3.      מיקרוביולוגיה.

4.      פיזיולוגיה של התא ושל בעלי חיים.

5.      מדעי הצמח.

6.      נוירו ביולוגיה.

7.      מדעי החיים עם התמחות באקולוגיה.

8.      מדעי החיים עם ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית.

 

תנאי קבלה:

1.      בחירת מנחה לעבודת המחקר ועבודת הגמר.

2.      תואר שני בציון ממוצע הנקבע לפי המחלקה אליה נרשם הסטודנט, עקרונית צריך ציון 85 ומעלה בתואר השני.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שלישי במכון וייצמן:

במכון וייצמן ניתן ללימוד לתואר שלישי בכימיה בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      כימיה כללית.

2.      כימיה – פיזיקה (משולב).

תנאי קבלה:

1.      בחירת מנחה.

2.      מכתבי המלצה.

3.      לעיתים נדרש ראיון אישי.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר המכון בקישור הזה.

 

בנוסף, במכון וייצמן ניתן ללימוד לתואר שלישי בביולוגיה בהנחיית אחד מהחוקרים במסלולי הלימוד הבאים:

1.      ביולוגיה.

2.      חקר המוח.

3.      ביואינפורמטיקה.

תנאי קבלה:

1.      בחירת מנחה.

2.      מכתבי המלצה.

3.      לעיתים נדרש ראיון אישי.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר המכון בקישור הזה.