סגירה

x

דף הבית  > תואר שני

גיאוגרפיה ומדעי הסביבה תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי גיאוגרפיה וסביבה

 

הקדמה:

 

הבוגרים יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. הלימודים לתארים מתקדמים נועדו להכין את התלמידים למחקר או להיקלטות בשוק העבודה בתחומי התמחותם: תכנון בממשל המקומי, במגזר הפרטי ובגופים האחראים להתוויות מדיניות תכנונית מתחשבת בהיבטי סביבה וחברה.

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה תואר שני בשני מסלולי לימוד: מסלול מחקרי הכולל עבודת גמר, ומסלול עיוני ללא עבודת גמר.

האוניברסיטה מציעה שלושה תחומי ידע להתמחות:

1.      עיר, סביבה ותכנון.

2.      גאו-אינפורמטיקה.

3.      הסביבה הפיזית.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בגיאוגרפיה וסביבה בציון 80 ומעלה וכל הסמינריונים בציון 80 ומעלה.

2.      בעלי תואר ראשון שאינו בתחום הגיאוגרפיה והסביבה מחוייבים בלימודי השלמה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה תואר שני בגיאוגרפיה בשני מסלולים:

1.      מסלול א' – 14 שעות שנתיות + כתיבת עבודת גמר.

2.      מסלול ב' – 22 שעות שנתיות ללא כתיבת עבודת גמר.

תנאי קבלה:

תנאי הקבלה לא מתפרסמים באתר האוניברסיטה ויש ליצור קשר עם המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה:

אוניברסיטת חיפה מציעה לימודים לתואר שני בגיאוגרפיה בשני מסלולים: מסלול עם תזה ומסלול ללא תזה בתחומי ההתמחות הבאים:

1.      גיאוגרפיה סביבתית למורים (מסלול ללא תזה).

2.      תכנון ופיתוח משאבים תיירות (מסלול עם תזה או בלי תזה).

3.      התמודדות עם מצבי חירום (מסלול עם תזה או בלי תזה).

4.      לימודי מים (מסלול עם תזה או בלי תזה).

תנאי קבלה:

1.      מסלול עם תזה: תואר ראשון בגיאוגרפיה בציון 87 ומעלה ולא פחות מ-76 בחוג שני.

2.      במסלול ללא תזה: תואר ראשון בגיאוגרפיה בציון 82 ומעלה ולא פחות מ-76 בחוג שני.

3.      מועמדים בעלי תואר ראשון שאינו גביאוגרפיה צריכים ציון 87 ומעלה ולא פחות מ-76 בחוג שני, וייתכן שועדת הקבלה תדרוש מהם לימודי השלמה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטה העברית:

האוניברסיטה העברית מציעה תואר שני בגיאוגרפיה בשני מסלולי לימוד (מחקרי ולא מחקרי) בהתמחויות הבאות:

1.      ניהול, תכנון ומדיניות הסביבה.

2.      תכנון עירוני ואזורי.

3.      גיאוגרפיה היסטורית יישובית.

4.      גיאוגרפיה פיזית.

תנאי קבלה:

1.      במסלול המחקרי: ציון 85 ומעלה בלימודי גיאוגרפיה ובלימודי הבוגר.

2.      במסלול הלא-מחקרי: ציון 80 ומעלה בלימודי גיאוגרפיה ובלימודי הבוגר.

3.      בוגרי חוגים אחרים: ציון 80-85 ומעלה בהתאם למכלול הלימודים ויחוייבו בקורסי השלמה בהתאם לרקע שלהם.

4.      תלמידים הבחורים במגמה פיזית מתבקשים לפנות ליועץ המגמה לפני ההרשמה, על מנת לבחון יחד מי יוכל להנחות אותם בעבודת המחקר שלהם.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה תואר שלישי בגיאוגרפיה שבמסגרתו יכין הסטודנט עבודת דוקטורט בהנחיית אחד או שניים ממורי המחלקה. כמו כן, ילמד הסטודנט התוכניות מיוחדת שתיקבע ע"י המנחה וראש המחלקה בהתאם לתחום ההתעניינות והמחקר של הסטודנט.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בציון טוב ומעלה.

2.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה:

אוניברסיטת חיפה מציעה תואר שלישי בגיאוגרפיה בהתמחות באחד מתתי התחומים של הגיאוגרפיה ולימודי הסביבה.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני ממוסד מוכר בציון 87 ומעלה.

2.      הסכמה בכתב ממנחה אשר יסכים להנחות בעבודת הגמר המחקרית.

3.      קורות חיים.

4.      הצהרות כוונות לעבודת הדוקטורט מאושרת וחתומה על ידי המנחה המיועד.

5.      תקצר של הצהרת הכוונות.

6.      לפחות שני מכתבי המלצה.

7.      פרסומים במידה ויש.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.