סגור

x

דף הבית  > תואר שני

גיאולוגיה ומדעי הסביבה תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי גיאולוגיה ומדעי הסביבה

 

הקדמה:

 

הבוגרים יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. הלימודים נועדו להקנות לתלמידים התמחות בתחומים מגוונים הכוללים כמעט את כל תחומי הגיאולוגיה במובנם הרחב.

לימודים לתארים מתקדמים בגיאולוגיה מתקיימים רק באוניברסיטת בו גוריון.

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה תואר שני בגיאולוגיה במסלול עם עבודת גמר (תזה). נושאי המחקר במסגרת הלימודים לתואר שני הם אלה שבתחום ההתמחות והמחקר של מורי המחלקה, וכוללים מגוון רחב בתחום התיאורטי, הניסויי, הרגיונלי והיישומי.

תחומי המחקר במחלקה:

1.      פליאו אקולוגיה ופליאואוקיאנוגרפיה.

2.      ביוגיאוכימיה ימית.

3.      ביוגיאוכימיה אנליטית.

4.      סלעי המזוזואיקון והקנוזואיקון בישראל.

5.      ריאקציות מים-סלע.

6.      הידרוגיאוכימיה איזוטופית סיבתית וביוגיאוכימיה ימית ואנליטית.

7.      אבולוציה וגיאוכימיה של נפט וגז.

8.      גיאוכימיה יישומית.

9.      טקטוניקה של שרשראות הרים.

10.  פלאומגנטיות.

11.  מינרלוגיה ופטרולוגיה מטמורפית.

12.  סלעים מגמתיים

13.  גיאולוגיה סטרוקטורלית.

14.  שבירה וסידוק.

15.  גיאולוגיה הנדסית וגיאומכניקה של סלעים, קרקעות וחומרים גיאולוגיים.

16.  גיאומורפולוגיה ותרמוכרונומטריה.

17.  הידרוגיאולוגיה.

 

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון במדעי הגיאולוגיה והסביבה בציון 80 ומעלה.

2.      תואר ראשון במדעי הטבע בציון 80 ומעלה או בהנדסה בציון 80 ומעלה בשנתיים האחרונות ללימודים יכולים להתקבל במעמד "משלים" עד למילוי תכנית השלמות בגיאולוגיה ברמה של תואר ראשון (בדר"כ כשנה של השתלמות) עם תכנית השלמות שתיבנה בתיאום עם המנחה.

3.      בוגרי תואר ראשון בהצטיינות במדעי הרוח והחברה יכולים להתקבל במעמד של "משלים".

4.      למחקר במגמות הסביבתית/אוקיאנוגרפיה וגיאולוגיה הנדסית נדרשות השלמת דרישות ייחודיות מתואר ראשון.

5.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודים לתואר שלישי בגיאולוגיה בתחומים בהתאם לרשימת עבודות המחקר המוצעות בזמן ההרשמה.

תנאי קבלה:

 

1.      בחירת מנחה לעבודת המחקר ועבודת הגמר.

2.      תואר שני בציון ממוצע הנקבע לפי המחלקה אליה נרשם הסטודנט, עקרונית צריך ציון 85 ומעלה בתואר השני.

3.      המלצה של המנחה לתואר שני.

4.      קורות חיים.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.