סגור

x

דף הבית  > תואר שני

מדעי המחשב וסטטיסטיקה תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי מדעי המחשב וסטטיסטיקה

 

הקדמה:

 

בוגרי מדעי המחשב יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. מטרת הלימודים לתואר מוסמך היא לאפשר לסטודנט להתנסות במחקר אקדמי על מנת לאפשר המשך לימודים לתואר "דוקטור לפילוסופיה" וכן להכשיר אנשי מקצוע בתחומים מגוונים, תיאורטיים ויישומיים במדעי המחשב.

גם בוגרי הסטטיסטיקה יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. הלימודים לתארים מתקדמים כוללים רקע נרחב במתמטיקה ובמחשבים ונועדו להרחיב את הידע, הכלים והשיטות שהתלמידים רוכשים כדי לפתח שיטות לחקירת בעיות, ניתוח ופירוש נתונים ומשימות.

 

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה תואר שני במדעי המחשב במסלול מחקרי הכולל עבודת גמר במסלולי ההתמחות הבאים:

תכנון וניתוח אלגוריתמים, סיבוכיות אריתמטית ואלגברית, אלגוריתמים בקומבינטוריקה ותורת הגרפים, חישובים במקביל, חישוב מבוזר, רובוטיקה וגיאומטריה חישובית, ביואינפורמטיקה, עיבוד תמונות, זיהוי תבניות, תקשורת מחשבים, למידה חישובית, חישוביות עצבית, גרפיקה ממוחשבת, מערכות בסיסי נתונים, חישוב מדעי, קומפיילרים, תורת שפות התכנות ולוגיקה של תכנות, הנדסת תוכנה, בינה מלאכותית, ראייה ממוחשבת, קריפטוגרפיה ו-  .cyber security 

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון במדעי המחשב בציון 84 ומעלה.

2.      על המועמד להמציא אישור על מיקומו היחסי (מדרג) במחזור לימודיו בתואר בוגר.

3.      מומלץ לצרף מכתבי המלצה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

בנוסף, באוניברסיטת תל אביב ניתן ללימוד לתואר שני בתוכניות הלימוד הבאים:

1.      סטטיסטיקה יישומית.

2.      ביוסטטיסטיקה.

3.      סטטיסטיקה והסתברות.

4.      חקר ביצועים.

תנאי קבלה:

1.      תואר "בוגר אוניברסיטה" (B.Sc.) בסטטיסטיקה בציון 80 ומעלה וכן בעלי תואר בוגר בתחומי מדע אחרים כגון ביולוגיה וכלכלה.

2.      ציון נמוך מ-80 מאפשר קבלה רק באישור ועדת הקבלה. הוועדה רשאית לדרוש השלמות ממועמדים מסוימים.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שני בטכניון:

הטכניון מציע תואר שני במדעי המחשב במסלול מחקרי הכולל עבודת גמר בהתאם להתמחויות ועבודות המחקר המוצעות בזמן ההרשמה.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בציון 86 ומעלה במדעי המחשב או בהנדסת מערכות מידע, הנדסת תוכנה או הנדסת מחשבים.

2.      מומלץ לצרף המלצות.

3.      ראיון קבלה.

4.      בחירת מנחה.

5.      למרות מה שנזכר לעיל, הקבלה בפועל נקבעת פרטנית לכל מועמד, על פי שיקולי ועדת הקבלה, ושספי הקבלה עשויים להשתנות.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטה הפתוחה:

האוניברסיטה הפתוחה מציעה תואר שני במדעי המחשב בשני מסלולי לימוד: מסלול עם תזה ומסלול ללא תזה.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון במדעי המחשב עם ציון 80 ומעלה.

2.      יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון בתחום אחד שסיימו לימודי תעודה במדעי המחשב בציון 80 ומעלה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה תואר שני במדעי המחשב במסלולי הלימוד הבאים:

1.      מגמת ביו-אינפורמטיקה.

2.      מערכות נבונות ואוטונומיות.

3.      אבטחת המרחב המקוון – Cyber Security.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון במדעי המחשב בציון 82 ומעלה.

2.      תישקל מועמדותם גם של בעלי תואר ראשון בהנדסת תוכנה וביואינפורמטיקה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטה העברית:

ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב באוניברסיטה העברית מציע תוכניות מוסמך במסלולים הבאים:

  • מדעי המחשב במסלול המחקרי - התכנית מורכבת מהשתתפות בקורסים, ועיקרה בביצוע מחקר ותיאורו בעבודת גמר וסמינר ועמידה בבחינת ידע כללי במדעי המחשב. תכנית הלימודים תקיף מגוון רחב של נושאים והתמחות בתחום אחד לפחות. בתחום ההתמחות ילמד התלמיד סדרת קורסים שתאפשר העמקה בתחום.
  • מדעי המחשב במסלול הלא-מחקרי - התכנית מיועדת במיוחד לתלמידים הרוצים להרחיב השכלתם במדעי המחשב אך אינם מעוניינים במחקר אקדמי.
  • מסלול ישיר למוסמך בביולוגיה חישובית
  • תוכנית מסלול ישיר לדוקטורט ביו-הנדסה
  • פיסיקה יישומית - מסלול מחקרי.

תנאי קבלה:

·         תואר ראשון עם ציון ממוצע 85 ומעלה.

·         בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

בנוסף, באוניברסיטה העברית ניתן ללימוד לתואר שני בסטטיסטיקה בתוכניות הלימוד הבאים:

1.      שיטות סטטיסטיות.

2.      חקר ביצועים.

3.      ביוסטטיסיטיקה.

4.      סטטיסטיקה רשמית.

5.      סטטיסטיקה מתמטית והסתברות.

תנאי קבלה:

1.      ציון 75 ומעלה בתואר בוגר בסטטיסטיקה.

2.      בוגרים חוגים אחרים רשאים להגיש מועמדות. יתקיים דיון אישי לגבי כל מועמד והקבלה תהיה מותנית בלימודי השלמה.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה תואר שני במדעי המחשב בתחומי הלימוד הבאים:

1.      אלגורית מיקה וחישוביות ("תאוריה")

2.      תקשורת ואבטחה.

3.      בינה מלאכותית (כולל אחזור מידע ורובוטיקה).

4.      אבטחה (סייבר) – המסלול מותנה בקבלת אישור מל"ג.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון במדעי המחשב בציון 85 ומעלה באישור יועץ המחלקה למדעי המחשב.

2.      בעלי תואר ראשון אחר יידרשו להשלים קורסים לפני הרישום לתואר שני.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה:

אוניברסיטת חיפה מציעה תואר שני במדעי המחשב בשני מסלולים: מסלול עם תזה ומסלול ללא תזה בהתאם להתמחויות ועבודות המחקר המוצעות בזמן ההרשמה.

תנאי קבלה:               

1.      תואר ראשון במדעי המחשב בציון 85 ומעלה ולא פחות מציון 76 בחוג שני (במסלול דו-חוגי).

2.      המלצת ועדת קבלה חוגית ואישור הרשות ללימודים מתקדמים.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

בנוסף, באוניברסיטת חיפה ניתן ללימוד לתואר שני בסטטיסטיקה בתוכניות הלימוד הבאים:

1.      אקטואריה.

2.      ביוסטטיסטיקה.

3.      לימודי איכות.

4.      לוגיסטיקה.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בסטטיסטיקה או במקצוע אקדמי רלוונטי בציון 80 ומעלה (82 ומעלה במגמת אקטואריה).

2.      ראיון אישי או דיון בוועדת הקבלה.

3.      ייתכן שהמועמדים יידרשו ללימודי השלמה בהתאם להחלטת ועדת הקבלה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שני במכללה האקדמית תל אביב - יפו:

המכללה האקדמית תל אביב-יפו מציעה תואר שני במדעי המחשב הכולל פרויקט גמר בהנחיה אישית של חבר סגל.

תנאי קבלה:

תנאי הקבלה לא מתפרסים באתר המכללה, ויש ליצור קשר איתם.

 

לימודים לתואר שני במרכז הבינתחומי הרצליה:

המרכז הבינתחומי הרצליה מציע תואר שני במדעי המחשב בשני מסלולים: מסלול מחקרי הכולל עבודת מחקר והגשת תזה, ומסלול שאיננו כולל הגשת תזה.

סטודנטים יכולים לבחור באחד מההתמחויות הבאות:

1.      אלגוריתמיקה ותאוריה של מדעי המחשב.

2.      אבטחת מידע.

3.      קריפטוגרפיה.

4.      גרפיקה ממוחשבת.

5.      ראייה ממוחשבת.

6.      עיבוד תמונה.

7.      מערכות מבוזרות ומדיה דיגיטלית.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון במדעי המחשב בציון 80 ומעלה.

2.      תואר ראשון בתחום אחר מצריך לימודי השלמה.

3.      מובטחת קבלה אוטומטית לבעלי תואר ראשון במדעי המחשב בציון 90 ומעלה.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר המכללה בקישור הזה.

 

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה תואר שלישי במדעי המחשב בהתאם לתחומי ההתמחות ועבודות המחקר המוצעות בזמן ההרשמה.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בציון 85 ומעלה.

2.      עבודה תזה בציון 90 ומעלה.

3.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

בנוסף, באוניברסיטת תל אביב ניתן ללימוד לתואר שלישי בסטטיסטיקה, מתמטיקה וחקר ביצועים תחת הנחיית אחד מחברי הסגל של בית הספר למתמטיקה.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני במתמטיקה, סטטיסטיקה או חקר ביצועים באוניברסיטה מוכרת בציון 80 ומעלה ועבודת גמר בציון 85 ומעלה.

2.      תואר שני אחר הקשור במתמטיקה (כמו מדעי המחשב, פיזיקה, הנדסה וחינוך) או דוקטור לרפואה באוניברסיטה מוכרת בציון 80 ומעלה ועבודת גמר בציון 85 ומעלה + לימודי השלמה.

3.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי בטכניון:

הטכניון מציע תואר שלישי במדעי המחשב במסלול מחקרי הכולל עבודת גמר בהתאם להתמחויות ועבודות המחקר המוצעות בזמן ההרשמה.

תנאי קבלה:

הקבלה נקבעת פרטנית לכל מועמד, על פי שיקולי ועדת הקבלה, וספי הקבלה עשויים להשתנות.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה תואר שלישי במדעי המחשב במסלולי הלימוד הבאים:

1.      מגמת ביו-אינפורמטיקה.

2.      מערכות נבונות ואוטונומיות.

3.      אבטחת המרחב המקוון – Cyber Security.

תנאי קבלה:

לא מתפרסמים תנאי הקבלה באתר האוניברסיטה. יש ליצור קשר.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטה העברית:

האוניברסיטה העברית מציעה תואר שלישי במדעי המחשב בהתאם לתחומי ההתמחות ועבודות המחקר המוצעות בזמן ההרשמה.

תנאי קבלה:

·         נדרש תואר שני  בציון 85 לפחות, ובחירת מנחה.

·         תלמידים עם ציון נמוך יותר יכולים לפנות בבקשה מיוחדת ליו"ר החוג אליו הם נרשמים.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

בנוסף, האוניברסיטה העברית מציעה תוכנית דוקטורט בסטטיסטיקה המבוססת בעיקרה על עבודת התיזה.

תנאי קבלה:

·         נדרש תואר שני  בציון 85 לפחות, ובחירת מנחה.

·         תלמידים עם ציון נמוך יותר יכולים לפנות בבקשה מיוחדת ליו"ר החוג אליו הם נרשמים.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה תואר שלישי במדעי המחשב בתחומי הלימוד הבאים:

1.      אלגורית מיקה וחישוביות ("תאוריה")

2.      תקשורת ואבטחה.

3.      בינה מלאכותית (כולל אחזור מידע ורובוטיקה).

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בציון 90 ומעלה.

2.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה:

אוניברסיטת חיפה מציעה תואר שלישי במדעי המחשב בהתאם להתמחויות ועבודות המחקר המוצעות בזמן ההרשמה.

תנאי קבלה:               

1.      ציון 85 ומעלה בלימודי התואר השני וציון 86 ומעלה בעבודת התזה.

2.      2 המלצות מאנשי סגל אקדמיים, אחד מהם ממנחה התואר השני.

3.      התקשרות והסכמה בכתב של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת ע"י המנחה המיועד.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

בנוסף, באוניברסיטת חיפה ניתן ללימוד לתואר שלישי בתחומים הבאים:

1.      הביטוח.

2.      אקטואריה.

3.      לוגיסטיקה.

4.      אופטימיזציה של ניהול משאבים.

5.      ביוסטטיסטיקה.

6.      איכות ואמינות.

7.      מודלים הסתברותיים לניתוח מערכות תורים.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני ממוסד להשכלה גבוהה בציון 80 ומעלה.

2.      עבודת גמר בציון 86 ומעלה.

3.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.