סגירה

x

דף הבית  > תואר שני

מתמטיקה תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי מתמטיקה

 

הקדמה:

 

בוגרי מתמטיקה יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. מטרת הלימודים לתארים מתקדמים היא להכשיר תלמידי מחקר אשר יוכלו להמשיך לימודיהם לתואר שלישי, להכשיר אנשי מקצוע אשר יוכלו לעבוד בצורה עצמאית בתחום התמחותם ולסייע בפתרון בעיות מתמטיות מסובכות בתחומים הטכניים, המדעיים והכלכליים, ולהכשיר  אנשי חקר ביצועים, סטטיסטיקה והסתברות אשר ישתלבו במקומות העבודה המובילים בתחומם.

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה תואר שני במתמטיקה במסלולי ההתמחות הבאים:

1.      מתמטיקה עיונית:

·         נושאי ההתמחויות האפשריים: אנליזה קלאסית, תורת הפונקציות, אנליזה פונקציונלית, אנליזה הרמונית, תורת האופרטורים, תורת הקירובים, משוואות דיפרנציאליות רגילות וחלקיות, תורת ההסתברות, תורה ארגודית, דינמיקה טופולוגית, תורת החבורות, תורת החוגים, גיאומטריה אלגברית, תורת המספרים, הצגות של חבורות, אלגברה הומולוגית, קומבינטוריקה ותורת הגרפים, תורת המודלים ואנליזה לא סטנדרטית ועוד

2.      מתמטיקה שימושית:

·         נושאי ההתמחויות האפשריים:  אנליזה נומרית, תורת הקירובים, משוואות דיפרנציאליות רגילות וחלקיות, , תורת הגלים,אופטיקה לא-לניארית, תורת הבקרה, הידרודינמיקה מתמטית, ביולוגיה מתמטית, גלונים ושימושיהם בעיבוד אות-תמונה, תכנון גיאומטרי בעזרת מחשב, מודלים מתמטיים בכלכלה.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון במדעים מדויקים או בתחום ההנדסה בציון 80 ומעלה.

2.      הועדה ראשית לדרוש השלמות ממועמדים מסוימים על-פי שיקול דעתה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני בטכניון:

הטכניון מציע תואר שני במתמטיקה במסלולי ההתמחות הבאים:

·         אופטימיזציה.

·         אופטיקה.

·         אלגברה שימושית

·         אנליזה אסימפטומטית.

·         אנליזה נומרית.

·         אסטרופיזיקה.

·         ביולוגיה מתמטית.

·         בקרה.

·         גרפיקה ממוחשבת.

·         הסתברות ותהליכים אקראייםץ

·         חקר ביצועים.

·         מכניקת הרצף, זרימה.

·         מכניקת הרצף, מוצקים.

·         מערכות דימניות.

·         משוואות דיפרנציאליות.

·         מתמטיקה דיסקרטית.

·         עיבוד אותות

·         פיזיקה מתמטית.

·         קומבינטוריקה.

·         ראיה ממוחשבת.

·         רשתות נוירוניות.

·         תורת הגרפים.

·         תורת המשחקים.

·         תיב"ם.

תנאי קבלה:

·         תואר ראשון במתמטיקה בציון 87 ומעלה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה תואר שני במתמטיקה בתחומי הלימוד הבאים:

1.      מתמטיקה עיונית.

2.      מתמטיקה יישומית ותעשייתית.

3.      הוראת המתמטיקה.

4.      מתמטיקה ומחשבים.

תנאי קבלה:

·         יש ליצור קשר עם המחלקה.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה תואר שני במתמטיקה בשני מסלולי לימוד: מסלול עם תזה ומסלול ללא תזה.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון במתמטיקה בציון 80 ומעלה.

2.      מועמדים בעלי רקע חזק במתמטיקה שאינם עומדים בדרישה הנ"ל ויתקבלו, יחוייבו בקורסי השלמה שייקבעו ע"י יועץ המחלקה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה:

אוניברסיטת חיפה מציעה תואר שני במתמטיקה בשני מסלולים: מסלול מחקרי עם תזה, ומסלול ללא תזה. במסלול המחקרי על התלמיד לכתוב תזה מחקרית המבוססת על מחקר שנעשה תחת הנחייתו של חבר סגל בכיר בחוג. במסלול ללא תזה מספר הקורסים המתקדמים רב יותר, ועל התלמיד לעמוד בבחינת גמר.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון במתמטיקה בציון 85 ומעלה.

2.      בחירת מנחה במסלול המחקרי.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב:

באוניברסיטת תל אביב ניתן ללימוד לתואר שלישי בסטטיסטיקה, מתמטיקה וחקר ביצועים תחת הנחיית אחד מחברי הסגל של בית הספר למתמטיקה.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני במתמטיקה, סטטיסטיקה או חקר ביצועים באוניברסיטה מוכרת בציון 80 ומעלה ועבודת גמר בציון 85 ומעלה.

2.      תואר שני אחר הקשור במתמטיקה (כמו מדעי המחשב, פיזיקה, הנדסה וחינוך) או דוקטור לרפואה באוניברסיטה מוכרת בציון 80 ומעלה ועבודת גמר בציון 85 ומעלה + לימודי השלמה.

3.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי בטכניון:

הטכניון מציע תואר שלישי במתמטיקה במסלולי ההתמחות הבאים:

·         אופטימיזציה.

·         אופטיקה.

·         אלגברה שימושית

·         אנליזה אסימפטומטית.

·         אנליזה נומרית.

·         אסטרופיזיקה.

·         ביולוגיה מתמטית.

·         בקרה.

·         גרפיקה ממוחשבת.

·         הסתברות ותהליכים אקראיים.

·         חקר ביצועים.

·         מכניקת הרצף, זרימה.

·         מכניקת הרצף, מוצקים.

·         מערכות דימניות.

·         משוואות דיפרנציאליות.

·         מתמטיקה דיסקרטית.

·         עיבוד אותות

·         פיזיקה מתמטית.

·         קומבינטוריקה.

·         ראיה ממוחשבת.

·         רשתות נוירוניות.

·         תורת הגרפים.

·         תורת המשחקים.

·         תיב"ם.

תנאי קבלה:

·         יש ליצור קשר עם המחלקה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה תואר שלישי במתמטיקה בתחומי הלימוד הבאים:

5.      מתמטיקה עיונית.

6.      מתמטיקה יישומית ותעשייתית.

7.      הוראת המתמטיקה.

8.      מתמטיקה ומחשבים.

תנאי קבלה:

·         יש ליצור קשר עם המחלקה.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה תואר שלישי במתמטיקה בנושאי המחקר הבאים:

1.      אלגברה.

2.      אנליזה.

3.      גיאומטריה וטופולוגיה.

4.      תורת המספרים.

5.      קומבינטוריקה.

6.      הסתברות.

7.      מתמטיקה שימושית.

תנאי קבלה:

יש ליצור קשר עם המחלקה בטלפון 03-5318407 או פקס 03-7384057 .

דואר אלקטרוני: mathoffice@math.biu.ac.il

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה:

אוניברסיטת חיפה מציעה תואר שלישי במתמטיקה. מטרת התוכנית לתואר שלישי היא לבצע מחקר עצמאי תחת הנחייתו של אחד מחברי הסגל הבכיר בחוג. בנוסף, נדרשים התלמידים לקחת מספר מצומצם של קורסים מתקדמים.

תלמידים המעוניינים בתוכנית הדוקטורט נדרשים למצוא חבר סגל בכיר אשר ישמש כמנחה של עבודת הדוקטורט. תוכנית הלימודים המלאה תיקבע על ידי המנחה והוועדה החוגית ללימודים מתקדמים על מנת להכשיר את התלמיד בצורה מיטבית למחקר עצמאי מתקדם.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני במתמטיקה עם עבודת גמר בציון 86 ומעלה.

2.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.