סגירה

x

דף הבית  > תואר שני

סטטיסטיקה תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי סטטיסטיקה

 

הקדמה:

 

בוגרי הסטטיסטיקה יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. הלימודים לתארים מתקדמים כוללים רקע נרחב במתמטיקה ובמחשבים ונועדו להרחיב את הידע, הכלים והשיטות שהתלמידים רוכשים כדי לפתח שיטות לחקירת בעיות, ניתוח ופירוש נתונים ומשימות.

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת תל אביב:

באוניברסיטת תל אביב ניתן ללימוד לתואר שני בתוכניות הלימוד הבאים:

1.      סטטיסטיקה יישומית.

2.      ביוסטטיסטיקה.

3.      סטטיסטיקה והסתברות.

4.      חקר ביצועים.

תנאי קבלה:

1.      תואר "בוגר אוניברסיטה" (B.Sc.) בסטטיסטיקה בציון 80 ומעלה וכן בעלי תואר בוגר בתחומי מדע אחרים כגון ביולוגיה וכלכלה.

2.      ציון נמוך מ-80 מאפשר קבלה רק באישור ועדת הקבלה. הוועדה רשאית לדרוש השלמות ממועמדים מסוימים.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטה העברית:

באוניברסיטה העברית ניתן ללימוד לתואר שני בתוכניות הלימוד הבאים:

1.      שיטות סטטיסטיות.

2.      חקר ביצועים.

3.      ביוסטטיסיטיקה.

4.      סטטיסטיקה רשמית.

5.      סטטיסטיקה מתמטית והסתברות.

תנאי קבלה:

1.      ציון 75 ומעלה בתואר בוגר בסטטיסטיקה.

2.      בוגרים חוגים אחרים רשאים להגיש מועמדות. יתקיים דיון אישי לגבי כל מועמד והקבלה תהיה מותנית בלימודי השלמה.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה:

באוניברסיטת חיפה ניתן ללימוד לתואר שני בתוכניות הלימוד הבאים:

1.      אקטואריה.

2.      ביוסטטיסטיקה.

3.      לימודי איכות.

4.      לוגיסטיקה.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בסטטיסטיקה או במקצוע אקדמי רלוונטי בציון 80 ומעלה (82 ומעלה במגמת אקטואריה).

2.      ראיון אישי או דיון בוועדת הקבלה.

3.      ייתכן שהמועמדים יידרשו ללימודי השלמה בהתאם להחלטת ועדת הקבלה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב:

באוניברסיטת תל אביב ניתן ללימוד לתואר שלישי בסטטיסטיקה, מתמטיקה וחקר ביצועים תחת הנחיית אחד מחברי הסגל של בית הספר למתמטיקה.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני במתמטיקה, סטטיסטיקה או חקר ביצועים באוניברסיטה מוכרת בציון 80 ומעלה ועבודת גמר בציון 85 ומעלה.

2.      תואר שני אחר הקשור במתמטיקה (כמו מדעי המחשב, פיזיקה, הנדסה וחינוך) או דוקטור לרפואה באוניברסיטה מוכרת בציון 80 ומעלה ועבודת גמר בציון 85 ומעלה + לימודי השלמה.

3.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטה העברית:

תוכנית הדוקטורט בסטטיסטיקה מבוססת בעיקרה על עבודת התיזה.

תנאי קבלה:

·         נדרש תואר שני  בציון 85 לפחות, ובחירת מנחה.

·         תלמידים עם ציון נמוך יותר יכולים לפנות בבקשה מיוחדת ליו"ר החוג אליו הם נרשמים.

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה:

באוניברסיטת חיפה ניתן ללימוד לתואר שלישי בתחומים הבאים:

1.      הביטוח.

2.      אקטואריה.

3.      לוגיסטיקה.

4.      אופטימיזציה של ניהול משאבים.

5.      ביוסטטיסטיקה.

6.      איכות ואמינות.

7.      מודלים הסתברותיים לניתוח מערכות תורים.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני ממוסד להשכלה גבוהה בציון 80 ומעלה.

2.      עבודת גמר בציון 86 ומעלה.

3.      בחירת מנחה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.