סגור

x

דף הבית  > תואר שני

הנדסה כימית תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי הנדסה כימית

 

הקדמה:

 

בוגרי הנדסה כימית יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. מטרת הלימודים לתארים מתקדמים היא להרחיב את הידע ולהעניק את הכישורים בלטפל בבעיות מורכבות במגוון שטחי הפעילות של מהנדס הכימיה.

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני בטכניון:

הטכניון מציע לימודים לתואר שני בהנדסה כימית בתחומי המחקר הבאים:

·         תופעות מעבר וזרימת פלואידים.

·         פעולות יסוד בהנדסה כימית.

·         תהליכי הפרדה.

·         התפלת מים.

·         פיתוח תפעול ובקרת תהליכים.

·         הנדסת ריאקטורים.

·         ספיחה וקטליזה.

·         הנדסת פולימרים וחומרים פלסטיים.

·         הנדסה ביוכימית וביורפואית.

·         ביופיסיקה.

·         הנדסה סביבתית.

·         מיקרו-מבנה וננוטכנולוגיה.

·         מערכות חלקיקים.

·         מערכות קולואידיות.

·         נוזלים מורכבים.

·         תופעות שטח.

·         עיבוד חומרים קרמיים ועל-מוליכות.

·         גידול גבישים.

·         חקר תהליכים בשכבות דקות.

 

תנאי קבלה:

1.      תואר בוגר אוניברסיטה בהנדסה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון 82 ומעלה.

2.      שתי המלצות.

3.      מיקום המועמד במדרג ההישגים במחזור.

4.      ראיון אישי.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודים לתואר שני בהנדסה כימית המיועדים למהנדסים ולבוגרי מדעי הטבע.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בהנדסת כימית או בוגרי תואר ראשון בהנדסות אחרות או במדעי הטבע.

2.      שתי המלצות.

3.      השיקולים בקבלה מתייחסים גם למיקום המועמד במדרג וממוצע מצטבר בתואר הראשון, מכתבי המלצה, והישגי המועמד בקורסי הליבה בהנדסת חשמל בתואר הראשון.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת אריאל:

אוניברסיטת אריאל מציעה לימודים לתואר שני בהנדסה כימית לבוגרים מצטיינים במסלול עם תזה.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בהנדסה כימית בציון 80 ומעלה.

2.      תואר ראשון בהנדסות אחרות נדרשים לקורסי השלמה. יש לסיים את קורסי ההשלמה בממוצע 80 ומעלה.

3.      שתי המלצות מחברי סגל ההוראה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי בטכניון:

הטכניון מציע לימודים לתואר שלישי בהנדסה כימית לסטודנטים מצטיינים בתחומי המחקר הבאים:

·         תופעות מעבר וזרימת פלואידים.

·         פעולות יסוד בהנדסה כימית.

·         תהליכי הפרדה.

·         התפלת מים.

·         פיתוח תפעול ובקרת תהליכים.

·         הנדסת ריאקטורים.

·         ספיחה וקטליזה.

·         הנדסת פולימרים וחומרים פלסטיים.

·         הנדסה ביוכימית וביורפואית.

·         ביופיסיקה.

·         הנדסה סביבתית.

·         מיקרו-מבנה וננוטכנולוגיה.

·         מערכות חלקיקים.

·         מערכות קולואידיות.

·         נוזלים מורכבים.

·         תופעות שטח.

·         עיבוד חומרים קרמיים ועל-מוליכות.

·         גידול גבישים.

·         חקר תהליכים בשכבות דקות.

 

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בהנדסה בממוצע 85 ומעלה.

2.      הישגים גבוהים בתואר השני.

3.      מכתבי המלצה.

לפרטים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בן גוריון:

 

אוניברסיטת בן גוריון מציעה תואר שלישי למועמדים מצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      מדרג וציוני התואר הראשון הינם מעל סף הקבלה הנהוג במחלקה בעת רישום התלמיד.

2.      הישגים בלימודי התואר השני: ציונים ותרומה מחקרית ומשך הלימודים.

3.      המלצות אקדמיות.

4.      הערכת יכולת התלמיד לסיים בהצלחה את לימודי התואר תוך 4 שנים.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.