סגור

x

דף הבית  > תואר שני

הנדסת מחשבים תואר שני

הנדסת מחשבים תואר שני

 

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה תואר שני בהנדסת חשמל לבוגרי הנדסת מחשבים. מסלולי ההתמחות המוצעים הם:

1.      תקשורת.

2.      עיבוד אותות.

3.      עיבוד תמונה וראייה ממוחשבת.

4.      בקרה.

5.      מחשבים.

6.      מערכות הספק.

7.      מיקרו וננו-אלקטרוניקה – התקנים וחומרים.

8.      גלים אלקטרומגנטיים  - מקורות והתפשטות.

9.      פיזיקה פלאסמה.

 

תנאי קבלה:

1.      תואר בוגר אוניברסיטה בהנדסה או במדעים מדויקים ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון 80 ומעלה.

2.      על המועמד להמציא אישור על מיקומי היחסי (מדרג) בחוג הרלוונטי במחזור בו סיים את לימודי התואר הראשון.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה תואר שני בהנדסת חשמל לבעלי תואר ראשון בהנדסת מחשבים בשני מסלולים:

1.      מסלול כולל עבודת מחקר (עם תזה).

2.      מסלול ללא עבודת גמר (ללא תזה).

תנאי קבלה:

תואר ראשון בהנדסת חשמל או הנדסת מחשבים בציון 85 ומעלה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני בטכניון:

הטכניון מציע לימודים לתואר שני בהנדסת חשמל לבעלי תואר ראשון בהנדסת מחשבים בתחומי ההתמחות הבאים:

1.      שדות, גלים ואלקטרו-אופטיקה.

2.      מיקרואלקטרוניקה, ננו-אלקטרוניקה ואלקטרוניקה של מצב מוצק.

3.      מחשבים, רשתות מחשבים ומערכות VLSI.

4.      תקשורת.

5.      עיבוד אותות, מבנה תמונות וראייה ממוחשבת.

6.      מערכות, למידה ובקרה.

7.      אותות ומערכות ביולוגיים.

 

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בהנדסה בציון 80 ומעלה.

2.      ראיון אישי.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה תואר שני בהנדסת חשמל ב-3 מסלולי לימוד:

1.      מסלול רגיל עם עבודת גמר.

2.      מסלול ללא עבודת גמר (סמינר מסכם).

3.      תוכנית מית"ר להנדסה.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בהנדסת מחשבים או בוגרי תואר ראשון בהנדסות אחרות או במתמטיקה, בפיזיקה ומדעי מחשב.

2.      שתי המלצות, אחת מבעל תואר שני לפחות ואחת מבעל תואר שלישי.

3.      השיקולים בקבלה מתייחסים גם למיקום המועמד במדרג וממוצע מצטבר בתואר הראשון, מכתבי המלצה, והישגי המועמד בקורסי הליבה בהנדסת חשמל בתואר הראשון.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת אריאל:

אוניברסיטת אריאל מציעה תואר שני בהנדסת חשמל לבעלי תואר ראשון בהנדסת מחשבים בהתמחויות הבאות:

1.      תדר רדיו ומיקרוגל.

2.      אלקטרואופטיקה.

3.      מחשבים.

4.      בקרה.

5.      עיבוד אותות.

6.      אלקטרוניקת הספק וזרם חזק.

7.      מיקרו-אלקטרוניקה.

תנאי קבלה:

תואר ראשון בהנדסת חשמל או בהנדסת מחשבים בציון 80 ומעלה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה לימודים לתואר שלישי למצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בציון 85 ומעלה.

2.      עבודת גמר בציון 85 ומעלה.

3.      ציון 80 ומעלה בכל קורס בתואר השני.

לפרטים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה תואר שלישי בהנדסת חשמל לבעלי תואר בהנדסת מחשבים לסטודנטים מצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בהנדסה במסלול עם תזה בציון 85 ומעלה.

2.      עבודת גמר בציון 90 ומעלה.

                                       

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי בטכניון:

הטכניון מציע תואר שלישי בהנדסת חשמל לבעלי תואר בהנדסת מחשבים מצטיינים בעלי זיקה למחקר, השואפים להצטרף למנהיגות הטכנולוגית והאקדמית בשטחי הנדסת החשמל והמחשבים.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בהנדסת חשמל בציון 90 ומעלה.

2.      לימוד מקצועות מתקדמים הדרושים להשלמת ולהעמקת הידע לביצוע המחקר, בהיקף של שמונה נקודות לפחות.

3.      ביצוע עבודת מחקר מקורית ברמה נאותה.

4.      שהייה של לפחות שנה אחת בזמן מלא בין כלתי הפקולטה בתקופת ההשתלמות.

5.      מילוי הדרישות לשפות בהתאם לתקנות בית הספר לתארים מתקדמים.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה תואר שלישי למועמדים מצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      מדרג וציוני התואר הראשון הינם מעל סף הקבלה הנהוג במחלקה בעת רישום התלמיד.

2.      הישגים בלימודי התואר השני: ציונים ותרומה מחקרית ומשך הלימודים.

3.      המלצות אקדמיות.

4.      הערכת יכולת התלמיד לסיים בהצלחה את לימודי התואר תוך 4 שנים.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.