סגור

x

דף הבית  > תואר שני

הנדסת מכונות תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי הנדסת מכונות

 

הקדמה:

 

בוגרי הנדסת מכונות יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. מטרת הלימודים לתארים מתקדמים היא להרחיב את הידע ולהקנות לסטודנטים את הכישורים לבצע עבודות מחקר באופן עצמאי.

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה תואר שני בהנדסה מכנית בשני מסלולים: נתיב מחקרי עם עבודת גמר ונתיב פרויקט ללא עבודת תזה.

תחומי הלימוד העיקריים:

1.      מכניקת זורמים.

2.      מכניקת מוצקים.

3.      מעבר חום ואנרגיה.

4.      סביבה.

5.      מערכות.

 

תנאי קבלה:

תואר ראשון בהנדסה או במדעים מדויקים בציון 80 ומעלה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטה בן גוריון מציעה לימודים לתואר שני בהנדסת מכונות לבוגרים מצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בהנדסה ביורפואית או בוגרי תואר ראשון בהנדסות אחרות.

2.      שתי המלצות.

3.      השיקולים בקבלה מתייחסים גם למיקום המועמד במדרג וממוצע מצטבר בתואר הראשון, מכתבי המלצה, והישגי המועמד בקורסי הליבה בהנדסת חשמל בתואר הראשון.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני בטכניון:

הטכניון מציע לימודים לתואר שני בהנדסת מכונות בחמישה מסלולי התמחות:

1.      מגמת מערכות אנרגיה.

2.      מגמת ביומכניקה.

3.      מגמת רובוטיקה, בקרה ומכרוניקה (רבדים).

4.      מגמת מכניקת חומרים ומיקרו-מערכות (MEMS).

5.      מגמת תכן, ייצור ותיב"ם.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בהנדסה בממוצע 80-82 ומעלה.

2.      מכתבי המלצה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה לימודים לתואר שלישי למצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בציון 85 ומעלה.

2.      עבודת גמר בציון 85 ומעלה.

3.      ציון 80 ומעלה בכל קורס בתואר השני.

לפרטים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בן גוריון:

 

אוניברסיטת בן גוריון מציעה תואר שלישי למועמדים מצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      מדרג וציוני התואר הראשון הינם מעל סף הקבלה הנהוג במחלקה בעת רישום התלמיד.

2.      הישגים בלימודי התואר השני: ציונים ותרומה מחקרית ומשך הלימודים.

3.      המלצות אקדמיות.

4.      הערכת יכולת התלמיד לסיים בהצלחה את לימודי התואר תוך 4 שנים.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי בטכניון:

הטכניון מציע לימודים לתואר שלישי בהנדסת מכונות בחמישה מסלולי התמחות:

1.      מגמת מערכות אנרגיה.

2.      מגמת ביומכניקה.

3.      מגמת רובוטיקה, בקרה ומכרוניקה (רבדים).

4.      מגמת מכניקת חומרים ומיקרו-מערכות (MEMS).

5.      מגמת תכן, ייצור ותיב"ם.

תנאי קבלה:

1.      הישגים אקדמיים גבוהים.

2.      יכולת לבצע מחקר עצמאי.

3.      ועדת הקבלה תבחן אם הישגי המועמד ותחליט אם עליו לעמוד בבחינת קבלה (שיחה בע"פ או בכתב).

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.