סגור

x

דף הבית  > תואר שני

סוציולוגיה תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי סוציולוגיה

 

הקדמה:

 

בוגרי סוציולוגיה יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. מטרת הלימודים לתארים מתקדמים היא להרחיב את הידע ולהקנות כלים כדי להבין את מבנה החברה, התרבות, יחסי כח-שליטה, פערים חברתיים, אפליה בין קבוצות ותהליכי שינוי חברתי.

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודים לתואר שני בסוציולוגיה במגמות הבאות:

1.      אנתרופולוגיה.

2.      סוציולוגיה עיונית – לימודי חברה ביקורתיים.

3.      סוציולוגיה ארגונית.

תנאי קבלה:

תואר ראשון בציון 85 ומעלה. תינתן עדיפות לבוגרי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ומדעי ההתנהגות.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה:

אוניברסיטת חיפה מציעה לימודים לתואר שני בתוכניות הלימוד הבאות:

1.      פיתוח ארגוני – מערכתי.

2.      סוציולוגיה עיונית לעובדי הוראה.

3.      סוציולוגיה ארגונית יישומית.

4.      אנתרופולוגיה.

5.      סוציולוגיה.

תנאי קבלה:

תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה בציון 82 ומעלה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה לימודים לתואר שני בסוציולוגיה במסלולי ההתמחות הבאים:

1.      ארגונים וארגוני שינוי חברתי.

2.      סקרים ומחקרי דעת קהל.

3.      אנתרופולוגיה חברתית-תרבותית.

4.      מחקר וביקרות בסוציולוגיה.

5.      סוציולוגיה של החינוך.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בציון 83 במדעי ההתנהגות ומדעי החברה. בוגרי חוגים אחרים יידרשו לקורסי השלמה.

2.      מכתבי המלצה ממורה בחוג בו נלמד התואר הראשון.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה לימודים לתואר שני בסוציולוגיה בשלוש מגמות:

1.      המגמה לסוציולוגיה ארגונית.

2.      המגמה לפסיכולוגיה חברתית.

3.      המגמה לחברה ותרבות.

4.      תכנית התמחות בייעוץ ארגוני.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בציון 85 ומעלה. עדיפות לבעלי תואר בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה.

2.      שני מכתבי המלצה מאנשי סגל אקדמי.

3.      להשיב על שאלון לגבי ניסיונם ותחומי התעניינותם של המועמדים.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודים לתואר שלישי בסוציולוגיה למצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בציון גבוה ועבודת גמר בציון גבוה, יש ליצור קשר.

2.      מציאת מנחה להנחיית עבודת הדוקטורט.

3.      קורות חיים.

4.      המלצה אקדמית.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה:

אוניברסיטת חיפה מציעה לימודים לתואר שלישי למצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בסוציולוגיה ו/או אנתרופולוגיה בציון 85 ומעלה.

2.      עבודת גמר בציון 86 ומעלה.

3.      קורות חיים.

4.      המלצות אקדמיות.

5.      מציאת מנחה להנחיה בעבודת הדוקטורט.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה לימודים לתואר שלישי בסוציולוגיה למצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בציון 85 ומעלה.

2.      עבודת גמר בציון 85 ומעלה.

3.      2 המלצות אקדמיות.

4.      קורות חיים.

5.      בחירת מנחה להנחיה בעבודת הדוקטורט.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה לימודים לתואר שלישי בסוציולוגיה למצטיינים בנושאי המחקר הבאים:

1.      חברה ותרבות.

2.      סוציולוגיה ארגונית.

3.      פסיכולוגיה חברתית.

4.      סוציולוגיה של הבריאות.

5.      אנתרופולוגיה.

תנאי קבלה:

עבודת גמר של תואר שני בציון 86 ומעלה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.