סגור

x

דף הבית  > תואר שני

פילוסופיה תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי פילוסופיה

 

הקדמה:

 

בוגרי פילוסופיה יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. מטרת הלימודים לתארים מתקדמים היא להכשיר את הסטודנטים ולהקנות להם כלים ומיומנויות הדרושות לכתיבה פילוסופית.

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה תואר שני בפילוסופיה בשני מסלולים:

1.      מסלול מחקרי עם עבודת גמר.

2.      מסלול עיוני ללא עבודת גמר.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב בציון 80 ומעלה, ציון בבחינת הבקיאות 80 ומעלה למסלול המחקרי ו-60 ומעלה למסלול העיוני.

2.      לבעלי תואר ראשון מאוניברסיטה אחרת, תנאי הקבלה הם ציון 80 ומעלה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה תואר שני בפילוסופיה בשני מסלולים:

1.      מסלול א' עם עבודת גמר.

2.      מסלול ב' ללא עבודת גמר.

תנאי קבלה:

תנאי הקבלה לא מתפרסמים באתר המחלקה, יש ליצור קשר.

 

 

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטה העברית

האוניברסיטה העברית מציעה תואר שני בפילוסופיה בשני מסלולים:

1.      מסלול מחקר עם עבודת גמר.

2.      מסלול לא מחקרי ללא עבודת גמר.

תנאי קבלה:

1.      למסלול המחקרי: תואר ראשון בציון 85 ומעלה.

2.      למסלול הלא מחקרי: תואר ראשון בציון 80 ומעלה.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודים לתואר שני בפילוסופיה בשני נתיבים:

1.      נתיב מחקרי עם כתיבת עבודת גמר.

2.      נתיב כללי – ללא כתיבת עבודת גמר.

תנאי קבלה:

תנאי הקבלה הספציפיים לתואר שני בפילוסופיה לא מתפרסמים באתר המחלקה, יש ליצור קשר.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה:

אוניברסיטת חיפה מציעה לימודים לתואר שני בפילוסופיה בשני מסלולים:

1.      מסלול א' כתיבת עבודת גמר.

2.      מסלול ב' ללא כתיבת עבודת גמר.

תנאי קבלה:

1.      מסלול א': תואר ראשון בפילוסופיה בציון 85 ומעלה וציון 80 ומעלה בחוג השני (במידה ויש).

2.      מסלול ב': תואר ראשון בפילוסופיה בציון 80 ומעלה וציון 76 ומעלה בחוג השני (במידה ויש).

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה תואר שלישי בפילוסופיה למצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בפילוסופיה בציון 85 ומעלה.

2.      קבלת ציון 80 ומעלה בכל קורס בתואר השני.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה תואר שלישי בפילוסופיה לסטודנטים מצטיינים

 

תנאי קבלה:

תנאי הקבלה לא מתפרסמים באתר המחלקה, יש ליצור קשר.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודים לתואר שלישי בפילוסופיה לסטודנטים מצטיינים.

תנאי קבלה:

תנאי הקבלה הספציפיים לתואר שלישי בפילוסופיה לא מתפרסמים באתר המחלקה, יש ליצור קשר.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה:

אוניברסיטת חיפה מציעה לימודים לתואר שלישי בפילוסופיה לסטודנטים מצטיינים.

 

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בפילוסופיה בציון 85 ומעלה.

2.      עבודת גמר בציון 90 ומעלה.

3.      מציאת מנחה.

4.      קורות חיים.

5.      2 המלצות, רצוי שאחד הממליצים יהיה מדריך עבודת הגמר לתואר שני.

 

לפרטים נוספים ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.