סגור

x

דף הבית  > תואר שני

היסטוריה של המזרח התיכון תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי היסטוריה של המזרח התיכון

 

הקדמה:

 

בוגרי לימודי היסטוריה של המזרח התיכון יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. מטרת הלימודים לתארים מתקדמים היא להרחיב ולהעמיק את הידע בתחום ההיסטוריה של המזרח התיכון תוך רכישת הכלים והיכולת לבצע עבודת מחקר באופן עצמאי.

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה:

אוניברסיטת חיפה מציעה לימודים לתואר שני בהיסטוריה של המזרח התיכון בשני מסלולי לימודים:

1.      מסלול א' – מסלול מחקרי עם עבודת גמר.

2.      מסלול ב' – מסלול לא מחקרי ללא עבודת גמר.

 

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בהיסטוריה של המזה"ת בציון 80 ומעלה ולא פחות מ-76 בחוג השני.

2.      בעלי ציון בין 76-80: ועדת הקבלה תדון בבקשתם להתקבל.

3.      ראיון אישי.

 

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה לימודים לתואר שני בהיסטוריה של המזרח התיכון בשני מסלולי לימודים:

1.      מסלול מחקרי עם עבודת גמר.

2.      מסלול עיוני ללא עבודת גמר.

 

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בהיסטוריה של המזה"ת בציון 80 ומעלה.

2.      בוגרי חוג אחר יידרשו קורסי השלמה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה לימודים לתואר שני בהיסטוריה של המזרח התיכון בשני מסלולי לימודים:

1.      מסלול א' -  מחקרי עם עבודת גמר.

2.      מסלול ב' -  ללא עבודת גמר.

 

תנאי קבלה:

תנאי הקבלה לא מתפרסמים באתר האוניברסיטה, יש ליצור קשר.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטה העברית:

האוניברסיטה העברית מציעה לימודים לתואר שני בלימודי איסלאם והיסטוריה של המזרח התיכון בשני מסלולים:

1.      מסלול מחקרי עם עבודת גמר.

2.      מסלול לא מחקרי ללא עבודת גמר.

תנאי קבלה:

1.      מסלול מחקרי: תואר ראשון בציון 85 ומעלה.

2.      מסלול לא מחקרי: תואר ראשון בציון 80 ומעלה.

3.      ציון 80 ומעלה בלימודי ערבית למתקדמים.

 

תנאי הקבלה לא מתפרסמים באתר האוניברסיטה, יש ליצור קשר.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודים לתואר שני בהיסטוריה של המזה"ת בשני מסלולים:

1.      מסלול מחקרי עם עבודת גמר.

2.      מסלול כללי ללא עבודת גמר.

תנאי קבלה:

1.      מסלול כללי: תואר ראשון בלימודי המזרח התיכון בציון 80 ומעלה. בוגרים במחלקה אחרת יחויבו בלימודי השלמה.

2.      מסלול מחקרי: תואר ראשון בלימודי מזרח תיכון בציון 85 ומעלה. בוגרים במחלקה אחרת יחויבו בלימודי השלמה.

3.      תנאים נוספים במסלול המחקרי: המלצת מרצה אשר המועמד הגיש לו עבודת סמינר בלימודי התואר הראשון, ראיון קבלה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה מציעה לימודים לתואר שלישי בהיסטוריה של המזה"ת למצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני במסלול עם תזה בהיסטוריה של המזה"ת בציון 85 ומעלה.

2.      עבודת גמר בציון 86 ומעלה.

3.      קורות חיים.

4.      שני מכתבי המלצה, אחד מהם ממנחה עבודת המאסטר.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.    

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה לימודים לתואר שלישי בהיסטוריה של המזרח התיכון למצטיינים.

תנאי קבלה:

תנאי הקבלה לא מתפרסמים באתר האוניברסיטה, יש ליצור קשר.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטה העברית:

האוניברסיטה העברית מציעה לימודים לתואר שלישי בהיסטוריה של המזה"ת למצטיינים.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בן גוריון

אוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודים לתואר שלישי בהיסטוריה של המזה"ת למצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני עם תזה בציון 90 ומעלה במחלקה רלוונטית.

2.      ראיון קבלה.

3.      אחד מהמרצים הבכירים במחלקה הביע את הסכמתו להנחיה בעבודת הדוקטורט.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.