סגור

x

דף הבית  > תואר שני

היסטוריה של עם ישראל תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי היסטוריה של עם ישראל

 

הקדמה:

 

בוגרי לימודי היסטוריה של עם ישראל יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. מטרת הלימודים לתארים מתקדמים היא להרחיב את הידע על ההיסטוריה של היהודים ושל סביבותיהם לאורך הדורות תוך כדי הקניית יכולת לבצע עבודת מחקר באופן עצמאי.

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה לימודים לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל בשני מסלולי לימודים:

1.      מסלול מחקרי עם עבודת גמר.

2.      מסלול עיוני ללא עבודת גמר.

נושאי הלימוד הנלמדים: העת העתיקה, ימי הביניים וראשית העת החדשה המוקדמת והעת החדשה.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בהיסטוריה של עם ישראל בציון 80 ומעלה.

2.      בוגרים מתחום אחר יידרשו ללימודי השלמה בממוצע 85 ומעלה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה:

אוניברסיטת חיפה מציעה לימודים לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל בשני מסלולים:

1.      מסלול הכולל עבודת גמר.

2.      מסלול ללא עבודת גמר.

תנאי קבלה:

1.      מסלול עם עבודת גמר: תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל, בהיסטוריה או במדעי היהדות בציון 80 ומעלה בכל אחד מן החוגים.

2.      מסלול ללא עבודת גמר: תואר ראשון בלימודי ארץ ישראל, בהיסטוריה או במדעי היהדות בציון 76 ומעלה בכל אחד מן החוגים.

3.      בעלי תואר מחוגים אחרים בציון 76 רשאים להגיש בקשה להתקבל ויידרשו בלימודי השלמה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטה העברית:

האוניברסיטה העברית מציעה לימודים לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל בשני מסלולים:

1.      מסלול הכולל עבודת גמר.

2.      מסלול ללא עבודת גמר.

תנאי קבלה:

1.      מסלול עם עבודת גמר: תואר ראשון בציון 85 ומעלה.

2.      מסלול ללא עבודת גמר: תואר ראשון בציון 80 ומעלה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודים לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל בשני נתיבים:

1.      נתיב מחקרי הכולל עבודת גמר.

2.      נתיב כללי ללא עבודת גמר.

תנאי קבלה:

תואר ראשון בציון 80 ומעלה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה לימודים לתואר שני בהיסטוריה של עם ישראל בשני מסלולים:

1.      מסלול הכולל עבודת גמר.

2.      מסלול ללא עבודת גמר.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת חיפה מציעה לימודים לתואר שלישי בהיסטוריה של עם ישראל למצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני במסלול עם תזה בציון 86 ומעלה.

2.      עבודת גמר בציון 96 ומעלה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.    

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודים לתואר שלישי בהיסטוריה של עם ישראל למצטיינים.

 

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בהיסטוריה של עם ישראל בציון 85 ומעלה.

2.      עבודת גמר בציון 90 ומעלה.

3.      מציאת מנחה.

4.      בעלי תואר שני בתחומים אחרים יחויבו בקורסי השלמה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה לימודים לתואר שלישי בהיסטוריה של עם ישראל למצטיינים.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.