סגור

x

דף הבית  > תואר שני

מדעי המדינה תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי מדעי המדינה

 

הקדמה:

 

בוגרי מדעי המדינה יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. מטרת הלימודים לתארים מתקדמים היא להעניק לסטודנטים כלים לניתוח וחשיבה ברמה מתקדמת בנושאי פוליטיקה בינלאומית, לאומית ומקומית, כבסיס לפעילות ציבורית, תוך כדי הקניית היכולת לבצע עבודת מחקר באופן עצמאי.

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה לימודים לתואר שני במדע המדינה בשני מסלולי לימודים:

1.      מסלול מחקרי עם עבודת גמר.

2.      מסלול עיוני ללא עבודת גמר.

תחומי הלימוד הנלמדים: פוליטיקה ישראלית ופוליטיקה השוואתית, יחסים בינלאומיים ואסטרטגיה, מינהל ומדיניות ציבורית, תקשורת פוליטית ומחשבה מדינית.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון במדע המדינה בציון 85 ומעלה.

2.      מועמדים בעלי תואר שונה בחוגים אחרים יחויבו בשיעורי השלמה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה לימודים לתואר שני במדע המדינה בשלושה מסלולי לימודים:

1.      מסלול מחקרי עם תזה.

2.      מסלול עיוני ללא תזה.

3.      תכניות מובנות בלי תזה: תכנית ביקורת פנימית, תכנית צבר, תכנית משרדי ממשלה.

תנאי קבלה:

1.      מסלול עם תזה: תואר ראשון במדע המדינה בציון 83 ומעלה. בוגרי חוגים אחרים יחויבו בקורסי השלמה בממוצע 76 ומעלה.

2.      מסלול בלי תזה: תואר ראשון במדע המדינה בציון 80 ומעלה. בוגרי חוגים אחרים יחויבו בקורסי השלמה בממוצע 76 ומעלה.

3.      תכניות מובנות בלי תזה: תואר ראשון בציון 76 ומעלה.

                                             

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטה העברית:

האוניברסיטה העברית מציעה לימודים לתואר שני במדע המדינה בשלושה מסלולי לימודים:

1.      מסלול מחקרי עם עבודת גמר.

2.      מסלול לא מחקרי ללא עבודת גמר.

3.      תכנית תל"מ – תכנית לתלמידים מצטיינים המשלבת למודים לתואר שני ושלישי (מסלול מחקרי בלבד).

במסגרת הלימודים, ניתן ללמוד ללא מגמה מסוימת או לשלב את אחת המגמות הבאות:

1.      מגמה בלימודי דמוקרטיה ופוליטיקה בישראל.

2.      מגמה בתקשורת פוליטית – מגמה במחלקה למדע המדינה המתואמת עם המחלקה לתקשורת.

3.      מגמה ביחסים בין-לאומיים.

תנאי קבלה:

1.      מסלול מחקרי: תואר ראשון במדעי המדינה במיון 87 ומעלה או בציון 87 ומעלה בתואר בוגר אחר וממוצע 85 ומעלה בקורסי ההשלמה. המתאימים יזומנו לראיון.

2.      מסלול לא מחקרי: תואר ראשון במדעי המדינה בציון 80 ומעלה או בציון 80 ומעלה בתואר בוגר אחרי וממוצע 80 ומעלה בקורסי ההשלמה.

3.      תכנית תל"מ: תואר ראשון במדע המדינה או בחוג אחר בממוצע 90 ומעלה. המועמדים המתאימים יזומנו לראיון.

                                             

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת חיפה:

אוניברסיטת חיפה מציעה לימודים לתואר שני במדע המדינה בשני מסלולי לימודים:

1.      מסלול א' – מסלול מחקרי עם עבודת גמר.

2.      מסלול ב' – מסלול עיוני ללא עבודת גמר.

המחלקות שבהן ניתן ללמוד בהן ניתן ללמוד לתואר שני:

1.      ממשל ורעיון מדיני.

2.      יחסים בינלאומיים.

3.      מנהל ומדיניות ציבורית.

 

תנאי קבלה:

1.      מסלול מחקרי: תואר ראשון במדע המדינה או בתחום מקביל בציון 80-82 בהתאם למחלקה, וציון החוג השני לתואר בוגר לא יפחת מ-76.

2.      מסלול לא מחקרי: תואר ראשון במדעי המדינה או בתחום מקביל בציון 80 ומעלה, וציון החוג השני לתואר הבוגר לא יפחת מ-76.

3.      בוגרים חוגים אחרים יחויבו בקורסי השלמה.

4.      מועמדים בעלי תואר שונה בחוגים אחרים יחויבו בשיעורי השלמה.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודים לתואר שני בפוליטיקה וממשל בשני נתיבים:

1.      נתיב מחקרי עם עבודת גמר.

2.      נתיב כללי ללא עבודת גמר.

ניתן להתמקד באחת מארבע מההתמחויות הבאות:

1.      מרחב וזכויות אדם.

2.      חקר זיכרון, זהות והנצחה.

3.      לימודי אפריקה.

4.      חקר הפוליטיקה והחברה האירופית.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בציון 85 ומעלה.

2.      תלמידים שלא סיימו תואר ראשון במדעי המדינה יצטרכו לעבור ייעוץ שיבחן את הצורך בקורסי השלמה.

3.      מכתב המלצה מאחד המרצים.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה לימודים לתואר שלישי במדע המדינה למצטיינים. מטרת הלימודים להכשיר את הדור הבא של החוקרים והמורים בתחומי מדע המדינה. מסלול ההכשרה הינו במתכונת לימודי הדוקטורט באוניברסיטאות המובילות בארה"ב.

תנאי קבלה:

התוכנית פתוחה לתלמידים מצטיינים מכל החוגים.

רשאים להגיש מועמדותם:

1.      בעלי תואר ראשון מכל החוגים בהצטיינות או בהצטיינות יתרה או בממוצע 90 ומעלה.

2.      בעלי תואר שני מכל החוגים שסיימו את לימודים בהצטיינות ובהצטיינות יתרה (עם ממוצע של 90 ומעלה בקורסים וציון 90 ומעלה בעבודת הגמר).

 

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.    

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה לימודים לתואר שלישי במדע המדינה למצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון או שני במדעי המדינה.

2.      תואר שני במסלול מחקרי עם תזה.

3.      ציון 85 ומעלה בתזה.

4.      ממוצע 85 ומעלה בקורסי התואר השני.

 

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.    

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטה העברית:

האוניברסיטה העברית מציעה לימודים לתואר שלישי במדעי המדינה למצטיינים.

נושאי המחקר במחלקה למדעי המדינה:

1.      מחשבה מדינית היסטורית ואנליטית.

2.      חקר מערכות ומוסדות פוליטיים.

3.      התנהגות פוליטית והקשר שבין ההיבט הפוליטי של החיים הציבוריים לבין ההיבטים האידיאולוגיים, ההיסטוריים והחברתיים.

4.      בעיות הממשל, החברה והמינהל בישראל.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בציון 85 ומעלה.

2.      עבודת גמר בציון 85 ומעלה.

3.      בחירת מנחה.

4.      קורות חיים.

5.      שני מכתבי המלצה אקדמיים.

 

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.    

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת חיפה:

אוניברסיטת חיפה מציעה לימודים לתואר שלישי במדעי המדינה למצטיינים.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בציון 80 ומעלה.

2.      עבודת גמר בציון 90 ומעלה.

3.      בחירת מנחה.

4.      קורות חיים.

5.      שני מכתבי המלצה אקדמיים.

 

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.    

 

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודים לתואר שלישי במדעי המדינה למצטיינים. תכנית הלימודים נקבעת באופן אישי על ידי המנחה והאחראית על תמידי מחקר.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בציון 85 ומעלה.

2.      עבודת גמר בציון 90 ומעלה.

3.      בחירת מנחה.

4.      שני מכתבי המלצה.

 

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.