סגירה

x

דף הבית  > תואר שני

ספרויות זרות ובלשנות תואר שני

לימודים לתארים מתקדמים לבוגרי ספרויות זרות ובלשנות

 

הקדמה:

 

בוגרי ספרויות זרות ובלשנות יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי. מטרת הלימודים לתארים מתקדמים היא להרחיב את הידע ולחקור את תחומי הליבה של הבלשנות.

הלימודים לתואר שני נמשכים שנתיים.

 

לימודים לתואר שני (מאסטר):

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודים לתואר שני בספרויות זרות ובלשנות בשלושה מסלולים:

1.      מסלול מחקרי עם תזה.

2.      מסלול כללי ללא תזה.

3.      שילוב ייחודי עם המחלקה למדעי המחשב.

תנאי קבלה:

תואר ראשון בציון 80 ומעלה.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה לימודים לתואר שני בבלשנות בשני מסלולים:

1.      מסלול מחקרי עם תזה.

2.      מסלול עיוני ללא תזה.

תחומי המחקר כוללים: פונטיקה, פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, סמנטיקה, פרמגטיקה, פסיכו בלשנות, נוירובלשנות, רכישת שפה ובלשנות חישובית.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בבלשנות בציון 80 ומעלה.

2.      המועמדים השתתפו בארבעת הקורסים הבאים (או בקורסים מקבילים בתוכנם ורמתם, בכפוף לאישור היועצת): פונולוגיה מתקדמים, תחביר מתקדמים, יסודות הסמנטיקה הפורמלית, ממשק לשוני-חוץ-לשוני.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה לימודים לתואר שני בבלשנות בשני מסלולים:

1.      מסלול מחקרי עם תזה.

2.      מסלול עיוני ללא תזה.

תכנית הלימודים של כל סטודנט נקבעת על ידי הסטודנט עצמו והמנחה. הסטודנט יכול להתמחות בכל אחד מתחומי הלימוד הקיימים במחלקה.

תנאי קבלה:

1.      תואר ראשון בבלשנות.

2.      לבירורים בנושאי רישום וקבלה יש ליצור קשר.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שני באוניברסיטה העברית:

האוניברסיטה העברית מציעה לימודים לתואר שני בבלשנות בשני מסלולי לימוד, מסלול מחקרי ומסלול לא מחקרי, בשני מדורים:

1.      המדור המבני: לימודים מתמקדים בתיאור מפורט של המערכות הלשוניות אגב קריאת טקסטים וניתוחם, לימוד תיחומן של הלשונות והדיאלקטים והשוואתם על פי עקרונות שונים, כגון התפתחות הלשונות והשתנותן, תפוצתן הגאוגרפית של תופעות וטיפוסי לשון, ועוד. חקר הלשונות שעליו מבוססת ההוראה במדור המבני נעשה בשיטה המבנית-תיאורית, ובכך היא יחידה בארץ.

2.      המדור הגנרטיבי: הלימודים מתמקדים בהעמקה בעקרונות המבנה של השפה ברמות השונות של הניתוח הבלשני כגון מבנה המילה, מבנה המשפט, מורכבות המשמעות, הבנת השיח, וההקשר החברתי של השפה. קיימת אפשרות לכלול בתכנית הלימודים סמינריונים מחוגים אחרים בנושאים הקשורים לשפה, כגון פילוסופיה של הלשון, עיבוד מנטאלי של השפה, וחישוביות. כמו כן ניתן לשלב במחקר התיאורטי גם מחקר מעשי בנושאים של עיבוד שפה ממוחשב, מחקר פסיכו-בלשני ועוד

הסטודנט יכול לבחור במדור המבני או הגנרטיבי.

 

תנאי קבלה:

1.      מסלול מחקרי: תואר ראשון בבלשנות בציון 85 ומעלה.

2.      מסלול לא מחקרי: תואר ראשון בבלשנות בציון 80 ומעלה.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודי לתואר שלישי (דוקטורט):

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בן גוריון:

אוניברסיטת בן גוריון מציעה לימודים לתואר שלישי לספרויות זרות ובלשנות למצטיינים.

לפרטים לגבי רישום וקבלה, יש ליצור קשר.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת תל אביב:

אוניברסיטת תל אביב מציעה לימודים לתואר שלישי בבלשנות למצטיינים.

תחומי המחקר כוללים: פונטיקה, פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, סמנטיקה, פרמגטיקה, פסיכו בלשנות, נוירובלשנות, רכישת שפה ובלשנות חישובית.

תנאי קבלה:

1.      תואר שני בבלשנות בציון 80 ומעלה.

2.      עבודת גמר בציון 85 ומעלה.

3.      בחירת מנחה לעבודת הדוקטורט.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטת בר אילן:

אוניברסיטת בר אילן מציעה לימודים לתואר שלישי בבלשנות למצטיינים. בין תחומי ההתמחות שבהם יכול סטודנט לתואר שלישי יכול לבחור: סמנטיקה פורמלית, תחביר, ממשק תחביר-סמנטיקה, פסיכובלשנות, רכישת שפה ראשונה או שניה, דו-לשוניות, נוירובלשנות, וחקר יכולת הקריאה ורכישתה. תוכנית הלימודים של כל סטודנט נקבעת על-ידי הסטודנט עצמו והמנחה.

לבירורים בנושאי רישום וקבלה יש ליצור קשר.

 

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.

 

 

לימודים לתואר שלישי באוניברסיטה העברית:

בהיות החוג לבלשנות חוג מחקרי מובהק, מעודד החוג התמחות מחקרית במסגרת המסלול לדוקטורט, ומקבל בברכה תלמידי מחקר בתחום הבלשנות גם מחוגים אחרים.

 

תנאי קבלה:

תואר שני בציון 85 ומעלה.

לפרטים נוספים, ניתן לקרוא דרך אתר האוניברסיטה בקישור הזה.