סגור

x

דף הבית  > תואר ראשון

כלכלה חשבונאות

לימודי כלכלה וחשבונאות

 

הקדמה:

רואה חשבון הינו איש מקצוע העוסק בחשבונאות הכוללת חישוב, גילוי והבנה של מידע פיננסי המסייע למנהלים, למשקיעים ולרשויות המס לקבל החלטות לגבי הקצאת משאבים.

לימודי חשבונאות חשובים להבנה עולם העסקים העולמי. רואי חשבון מספקים מידע וייעוץ פיננסי לארגונים מכל הסוגים. הם מבינים כיצד ארגונים אמורים לעבוד כלכלית ומספיקים מידע בנושאים הבאים:

 • תפקוד החברה.
 • מסים.
 • איתור הזדמנויות השקעה.
 • ניהול סיכונים.
 • ייעוץ עסקי אסטרטגי.

 

תורת הכלכלה עוסקת בחקר וניתוח בעיות הכרוכות בתהליכים של ייצור, מסחר הפצה וצריכה של מוצרים ושירותים, בהקצאת משאבים לצורך השגת התפוקות הטובות והיעילות ביותר ובמנגנונים המביאים לחלוקתם המיטבית של מקורות מוגבלים. לימודי הכלכלה מכשירים את הסטודנטים לנתח את סוגיות כלכליות הן ברמת הארגון והן ברמת המשק. הסטודנטים רוכשים טכניקות לפתרון בעיות בתחומי העסקים ואת היכולת לספק ייעוץ פיננסי.

מוסדות להשכלה גבוהה רבים מציעים לימודים משולבים של כלכלה וחשבונאות מפני שישנו קשר חזק בין שני התחומים. הקשר ביניהם מתבטא בכך ששניהם שואפים להגיע ליעילות והאפקטיביות המרבית בניצול המשאבים על מנת למקסם את העושר. ההבדל בין שני התחומים הוא שחשבונאות מנוצלת למטרות רווח של בודדים או חברות עסקיות, ואילו הכלכלה משמשת יותר למטרות רווח של המדינה.

 

 

אפשרויות תעסוקה:

הבוגרים יכולים להשתלב בהרבה מסגרות:

 • משרדי ראיית חשבון גדולים וקטנים.
 • תפקידם במשרד האוצר ובמשרד הכלכלה.
 • השתלבות ברשות המיסים בישראל.
 • תפקידים בחברות פרטיות גדולות.
 • משרות בבנקים ובמוסדות פיננסיים.
 • המשך ללימודים מתקדמים במנהל עסקים.
 • בתי השקעות.
 • חברות לייעוץ פיננסי וייעוץ משכנתאות.

 

בנוסף, הבוגרים יכולים להתקדם לתאים מתקדמים.

 

 

 

נושאי לימוד:

מבוא לכלכלה, סטטיסטיקה, כלכלה, מדעי ההתנהגות, יסודות המשפט, חשבונאות פיננסית, דיני תאגידים, בעיות מדידה בחשבונאות, תמחיר וחשבונאות ניהולית, דיני מיסים, ביקורת, יסודות המימון, יסודות השיווק, דיני חוזים, שיטות כמותיות, פסיכולוגיה בניהול, יסודות החשבונאות, מיסוי מקרקעין, מיסוי בינלאומי, מאזנים מאוחדים, ביקורת חשבונות, סוגיות בחשבונאות, מע"מ ומיסים עקיפים, ניתוח דוחות כספיים, תורת המשחקים, כלכלה בין-דורית, כלכלה בין-לאומית ריאלית, כלכלה מוניטרית בין-לאומית, כלכלה ציבורית, כלכלת ישראל, כלכלה עבודה, מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר, מיקרו-כלכלה, מאקרו-כלכלה, מוסר ועסקים, שיפוט והערכה, תיאוריות של צדק כלכלי וחברתי, תורת המחירים, אקונומטריקה, תורת המימון ועוד. ועוד.

 

 

בתי-הספר ללימודי כלכלה וחשבונאות בארץ:

 • ·       האוניברסיטה הפתוחה (חשבונאות עם חטיבה בכלכלה).
 • ·       אוניברסיטת חיפה.
 • ·       אוניברסיטת בן גוריון.
 • ·       אוניברסיטת בר אילן.
 • ·       המכללה האקדמית אשקלון.
 • ·       המרכז האקדמי רופין.
 • ·       המכללה האקדמית עמק יזרעאל (כלכלה וניהול בהתמחות חשבונאות).
 • ·       המכללה האקדמית ספיר.
 • ·       מכללת הדסה.
 • ·       המכללה האקדמית ת"א – יפו.

 

 

 

משך הלימודים:

משך הלימודים 3 שנים בסיומן מקבלים את התואר B.A בכלכלה וחשבונאות. בוגרים המחליטים לעסוק בראיית חשבון ניתן ללמוד בחלק מהמוסדות להשכלה גבוהה עוד שנה כלימודי הכנה לבחינת ההסמכה של מועצת רואי חשבון. הצלחה בבחינה מקנה את התואר CPA ורישיון לעסוק בראיית חשבון.

 

 

 

התנאים הדרושים לקבלה ללימודי כלכלה וחשבונאות לתואר בוגר:

 

 

האוניברסיטה הפתוחה:

 • צבירת נקודות זכות לתואר.
 • הוכחת ידע באנגלית
 • הדרכה שבספרייה.

 

 

אוניברסיטת חיפה:.

 • ציון משוקלל (בגרות ופסיכומטרי) של 680 ומעלה.
 • תעודת בגרות מלאה.
 • בחינה חוגית (ממ"י) בציון 90 ומעלה. פטורים ממבחן זה: בעלי בגרות במתמטיקה 4 יח"ל בציון 80 ומעלה או 5 יח"ל בציון 70 ומעלה.

 

 

אוניברסיטת בן גוריון:.

 • סכם כמותי של 630 ומעלה המותנה בציון פסיכומטרי 630 ומעלה.
 • בגרות במתמטיקה 4 יח"ל בציון 80 ומעלה או 5 יח"ל בציון 70 ומעלה.

 

 

אוניברסיטת בר אילן:

 • עמידה בסף קבלה נבדקת על פי נוסחת שקלול המבוססת על: ממוצע תעודת הבגרות (40%),  ציון פסיכומטרי (40%), ציון כמותי במבחן הפסיכומטרי (10%), ציון במתמטיקה בתעודת הבגרות (10%).

 

 

המכללה האקדמית אשקלון:

 • תנאי הקבלה לא מתפרסמים באתר. לבירורים ניתן להתקשר למספר *9990.

 

 

המרכז האקדמי רופין:

 • ועדת הקבלה תידון במועמדות לפי כל אחד מהתנאים האלה או לפי השילוב שלהם:
 • ציון משקולל (בגרות ופסיכומטרי) 112 ומעלה וציון פסיכומטרי 590 ומעלה ופרק הכמותי בציון 120 ומעלה.
 • ציון פסיכומטרי 635 ומעלה.
 • ממוצע בגרות (משוקלל עם בונוסים) 104 ומעלה.
 • 4 יח"ל במתמטיקה בציון 70 ומעלה.
 • מתקבלים ללימודים שאין ברשותם ציון בבחינה הפסיכומטרית חייבים להיבחן במבחן אמירי"ם שייערך במרכז האקדמי רופין או להיבחן בבחינת אמי"ר של המרכז הארצי לבחינות ולהערכה. 

 

 

 

המכללה האקדמית עמק יזרעאל:

 • תנאי הקבלה לא מתפרסמים באתר. לבירורים ניתן להתקשר למספר 1800-30-3000.

 

 

המכללה האקדמית ספיר:

 • תעודת בגרות בציון 80 ומעלה.
 • 4 יח"ל באנגלית בציון 56 ומעלה.
 • ציון פסיכומטרי 580 ומעלה מקנה קבלה ללא קשר לממוצע הבגרות בתנאי שהמועמד בעל 4 יח"ל במתמטיקה בציון 75 ומעלה או 5 יח"ל בציון 65 ומעלה.
 • ממוצע בגרות 100 ומעלה מקנה קבלה ללא קשר לציון הפסיכומטרי בתנאי שהמועמד בעל 4 יח"ל במתמטיקה בציון 75 ומעלה או 5 יח"ל בציון 65 ומעלה.
 • במידה והמועמדים אינם עומדים בדרישת הבגרות במתמטיקה איך כן עומדים בתנאי הפסיכומטרי או הבגרות, קבלתם מותנית בעמידה בקורס של המכללה "מתמטיקה לכלכלנים" בציון עובר 56 ומעלה.

 

 

מכללת הדסה:

 • מתאם:
 • ציון מתאם מתקבל משילוב של ממוצע ציוני הבגרות המשוקלל עם ציון הבחינה הפסיכומטרית, או ציון מבחן ההתאמה של המכללה.
 • ציון מתאם 600 ומעלה מקנה קבלה ישירה.
 • ציון מתאם של 550-600 מקנה קבלה באישור ועדת קבלה.
 • בגרות:
 • תעודת בגרות מלאה בציון 75 ומעלה.
 • אנגלית ברמה של 4 יח"ל לפחות.
 • פסיכומטרי:
 • ציון 550 ומעלה בבחינה הפסיכומטרית או עמידה במבחן התאמה של המכללה.
 • ציון 85 ומעלה במרכיב האנגלית בבחינה הפסיכומטרית או ציון 185 ומעלה במבחן אמי"ר.
 • ציון 100 ומעלה במבחן יע"ל – למועמדים ששפת האם שלהם אינה עברית.
 • ראיון אישי בועדת הקבלה של החוג.

 

 

המכללה האקדמית ת"א – יפו:

 • תנאי הקבלה לא מתפרסמים באתר. לבירורים ניתן להתקשר למספר *6086.