סגור

x

דף הבית  > תואר ראשון

תרבות ישראל

לימודי תרבות ישראל

 

 

הקדמה:

 

לימודי תרבות ישראל מיועדים למעוניינים לעסוק בשאלות של זהות, תרבות, חברה, ערכים ומוסריות שאפיינה ומאפיינת את עם ישראל. לימודי תרבות ישראל משולבים בדר"כ עם לימודים לתעודת הוראה והמטרה שלהם להכשיר מורים להוראת המקצוע, במיוחד אחרי שמשרד החינוך הכריז על "תרבות ישראל ומורשתו" כמקצוע חובה.

במהלך הלימודים, הסטודנטים נחשפים לספרות הבית השני, ההגות, התלמוד, דרכי המדרש, היצירה התרבותית היהודית ואופני ההתמודדות עם שאלות חברתיות העולות מהחברה הישראלית - שאלות של זהות, צדק ומוסר כפי שמשתקפים ביצירות ההלכה, הספרות ובהגות היהודית לדורותיה.

 

 

אפשרויות תעסוקה:

 

הבוגרים יכולים להשתלב בהרבה מסגרות:

 • עיסוק במחקר במוסדות להשכלה גבוהה.
 • עיסוק במחקר במכוני מחקר שונים.
 • משרדי הממשלה השונים: משרד החוץ, משרד התרבות והספורט.
 • משרות במוזיאונים ובמוסדות תרבות שונים: מוזיאון ישראל, מוזיאון ארץ ישראל ועוד.
 • הסוכנות היהודית.
 • יד ושם.
 • רשות הטבע והגנים.
 • קרן קיימת לישראל.
 • החברה להגנת הטבע.
 • כתיבה וייעוץ לאמצעי התקשורת השונים.
 • השתלבות בענף התיירות והדרכת מטיילים.
 • ארגון והדרכה של סיורים ברשויות המקומיות ובערים המתוירות.
 • המשך לימודים לתעודה הוראה ועיסוק בתחום ההוראה.

 

בנוסף, הבוגרים יכולים להתקדם לתואר שני ושלישי.

 

 

 נושאי לימוד:

 

הלימודים כוללים את הנושאים הבאים: מבוא למיסטיקה קדומה וקבלה, צדק וצדקה בספרות חז"ל ובתרבות ישראל, טקסי החיים בתרבות היהודית, דמות האחר בספרות חז"ל, עיונים במדרשי רבה, היכרות עם סידור התפילה, מעמד האישה בהלכה היהודית לדורותיה, עקדת יצחק במקרא ובמדרש ובתפילה ובספרות, זהות והשתקפותה בזמר העברי, הזרם הדיאלוגי בהגות היהודית, מבוא לפילוסופיה של ימי הביניים, מועדים בתרבות הילד, יבנה וחכמיה, השוואה בין תנ"ך וברית חדשה וקוראן, חיי משפחה בספרות חז"ל, חג העצמאות, מבוא להגות יהודית עד המאה ה-19 ועוד.

 

 

בתי-הספר לתרבות ישראל בארץ:

 

 • מכללת אורנים.
 • המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין .
 • מכללת בית ברל.
 • סמינר הקיבוצים.
 • המכללה האקדמית גורדון.

 

 

משך הלימודים:

 

משך הלימודים הוא 3 שנים שבסיומן מקבלים את התואר B.A.

הלימודים לתואר ראשון המשולבים עם לימודים לתעודת הוראה נמשכים 4 שנים שבסיומן מקבלים את התואר B.Ed.

 

 

התנאים הדרושים לקבלה ללימודי תרבות ישראל לתואר בוגר:

 

מכללת אורנים:

 • ציון קבלה משולב (בגרות ופסיכומטרי) 530 ומעלה.
 • מועמדים שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית יחוייבו באחת משתי האפשרויות:
 • בחינת יע"ל בציון 130 ומעלה.
 • סיום בהצלחה מכינה בעברית לבעלי יע"ל 110-129 אשר עומדים בכל שאר תנאי הקבלה.
 • בעלי ציון פסיכומטרי 600 ומעלה יכולים להתקבל ללא חישוב ממוצע הבגרות שלהם, אך חייבים להיות בעלי זכאות מלאה.
 • בעלי ממוצע בגרות 93 ומעלה יכולים להתקבל ללא קשר לציון הפסיכומטרי בתנאי שהבגרות כוללת 4-5 יח"ל בציון עובר ו- 5 יח"ל במקצוע מוגבר בציון עובר.

 

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין:

 • קבלה על סמך תעודת בגרות בלבד:
 • 4-5 יח"ל באנגלית, 5 יח"ל במקצוע מוגבר.
 • ממוצע בגרות 92 ומעלה.
 • ציון משולב (בגרות ופסיכומטרי) 525 ומעלה המותנה בציון פסיכומטרי 475 ומעלה.
 • מועמדים שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית יחוייבו בבחינת יע"ל בציון 125 ומעלה.
 • ראיון קבלה.

 

סמינר הקיבוצים

 • תעודת בגרות.
 • מבחן פסיכומטרי.
 • ועדת קבלה.
 • ממוצע בגרות 92 ומעלה מקנה קבלה ללא צורך בפסיכומטרי.

 

מכללת גורדון:

 • תעודת בגרות בממוצע 92 ומעלה מקנה קבלה ללא קשר לציון הפסיכומטרי.
 • ציון פסיכומטרי 525 ומעלה מקנה קבלה ישירה ללא קשר לממוצע הבגרות.
 • ציון פסיכומטרי מינימלי: 475.
 • ציון התאמה (בגרות ופסיכומטרי) 525 ומעלה.
 • אנגלית 5 יח"ל בציון 70 ומעלה או 4 יח"ל בציון 90 ומעלה.
 • מועמדים שלמדו בבית ספר ששפת ההוראה בו אינה עברית יחוייבו בבחינת יע"ל בציון 125 ומעלה.
 • ראיון קבלה.