סגור

x

דף הבית  > אוניברסיטאות ומכללות

מכללת אפרתה

מידע כללי

מכללת אפרתה:

מכללת אפרתה היא מוסד להכשרת מורות ומעניק תעודת הוראה. המכללה נוסדה בשנת 1924 והיא נמצאת באפרת.

המכללה מעניקה תואר ראשון ותעודת הוראה בערוצי ההכשרה הבאים: מסלול גננות, מסלול יסודי, מסלול חינוך מיוחד ומסלול על-יסודי. בנוסף מתקיימת תוכנית ללימודים לתואר שני.

 

למה לבחור במכללת אפרתה?

 • ותק: המכללה נוסדה בשנת 1924, היא נחשבת לאחד המוסדות הותיקים ביותר במדינה.

 • מכללה מתחדשת. פיתוח דינמי של מסגרות הכשרת המורים השונות שפועלות במכללה; קליטת חידושים, גם מ'השטח' וגם מהמסגרות האקדמיות העוסקות במחקר. יישום מתמיד של חידושים.

 • מכללה בדיאלוג מתמיד. קיום דיאלוג מתמיד ורצוף קשוב ואמפתי בין הגורמים המובילים את צביונה הדתי והחינוכי של המכללה לבין האחראים על המקצועיות האקדמית שלה.

 • מכללה בהידברות. בניית מנגנוני דיאלוג פתוח ואחראי בין הממסד במכללה לסטודנטיות המכללה. עידוד לעמוד בדרישות התקנון תוך הידברות מתמדת עם הסטודנטיות בפרט ועם נציגות אגודת הסטודנטיות בכלל.

 • מכללה מתפתחת מקצועית. פיתוח ההכשרה המקצועית בצורה אינטגרטיבית תוך שיתוף מרבי של מרצי המכללה, הן בהיותם דוגמה אישית והן כמסייעים בפועל לתהליך ההכשרה. העצמת האחריות האישית של הסטודנטית כיוזמת וכמובילה, פיתוח מנהיגותה לקראת מעמדה כמורה ומחנכת בישראל.

 • מכללה עם הפנים לשונה. טיפוח יכולת הקשבה לשונה; תשומת לב מרבית לדגשים שונים בציבוריות הדתית ולזרמים שונים בציבור הישראלי. הבנת תפקיד המורה והמחנכת כדגם לאהבת ישראל מתוך תשומת לב וכבוד הדדי לכול, ילדים ומבוגרים, בעלי דעות שונות ומגוונות.

 • מכללה עם פנים לקהילה. טיפוח אחריות לקהילה. הבנה של טיב הקשרים בין המכללה הממוקמת בשכונת בקעה בירושלים לבין המנגנונים הקהילתיים השונים. הוא הדין בשלוחה בקריית ארבע. זיהוי יסודות וצרכים בקהילה וטיפול בהם במסגרת המכללה.

 • המכללה והארץ. חיזוק הזיקה לארץ. טיפוח והעצמת מערכת הסיורים ועיגונם בתוכנית האקדמית המכללתית. חיזוק האחריות לסביבה במסגרת אהבת הארץ.

 • המכללה כקהילה. הצמחת המכללה כקהילה. הבנה כי המכללה היא מעין קהילה שמקיימת אחריות הדדית בין חבריה ובין הגורמים הפנימיים הפועלים בה. התפיסה שזוהי קהילה דתית מובהקת המונהגת רוחנית על-ידי רב המכללה.

 • מכללה עם מסורת. חיזוק הקשר לשורשיה ולמסורתה של המכללה כמנוף לפיתוח העתיד.

 • המכללה במערכת החינוך. חיזוק הקשר למוסדות החינוך ולמערכות השונות – משרד החינוך, המועצה להשכלה גבוהה ובמיוחד מנהל החינוך הדתי. טיפוח אפרתה כחלק חשוב ומוביל במערכת .המודעות לכך שאפרתה היא חלק במערכת – חלק חשוב ומוביל.

 

 

חוגי לימוד:

 • ערוצי הכשרה: מסלול גננות, מסלול יסודי, מסלול חינוך מיוחד ומסלול על-יסודי.

 • חוגי לימוד:

·         תנ"ך

·         לשון עברית

·         מתמטיקה

·         תורה שבעל-פה

·         היסטוריה

·         חינוך חברתי-קהילתי

·         ספרות

·         חטיבה לחינוך יצירתי

·         יישומי מחשב

·         אזרחות

 • לימודים לתואר שני: האגדה והוראתה.

 

 

מידע שימושי למועמדים למכללה:

·         אתר המכללה:

·         מתעניינים:

·         ידיעון לנרשמת:

·         תנאי קבלה:

·         תוכניות לימודים:

·         מסלול גננות:

·         מסלול יסודי:

·         מסלול חינוך מיוחד:

·         מסלול על-יסודי:

·         חוגי הלימוד:

·         תנ"ך:

·         לשון עברית:

·         מתמטיקה:

·         תורה שבעל-פה:

·         היסטוריה:

·         חינוך חברתי-קהילתי:

·         יישומי מחשב:

·         אזרחות:

·         לימודים לתואר שני:

·         שכר לימוד:

·         מלגות והלוואות:

·         לימודי המשך והסבות:

·         לימודי תעודה:

·         ידיעון לסטודנטית:

·         סגל המכללה:

·         לרווחת הסטודנטים:

·         פיתוח מקצועי:

·         אגודת הסטודנטים:

·         יצירת קשר: