סגור

x

דף הבית  > אוניברסיטאות ומכללות

המכללה האקדמית שאנן

מידע כללי

שאנן – המכללה האקדמית הדתית לחינוך

מכללת שאנן היא מוסד להכשרת מורים ומעניק תעודת הוראה. המכללה נוסדה בשנת 1951 והיא נמצאת בקרית שמואל בחיפה.

המכללה מעניקה תואר ראשון ותעודת הוראה במסלולי הלימוד הבאים: המסלול להכשרת גננות, מסלול הגיל הרך, המסלול להכשרת מורות לביה"ס היסודי, המסלול להכשרת מורות לחינוך מיוחד, המסלול להכשרת מורות לביה"ס העל-יסודי, המסלול להכשרת גברים. בנוסף מתקיימות תוכניות לימודים לתואר שני במקרא, בחינוך ובאנגלית.

 

 

למה לבחור במכללת שאנן?

  • מכללת שאנן נוסדה כדי להכשיר עתודת מורים וגננות באזור חיפה והצפון. יסודו של החינוך הממלכתי-דתי – בהכרעתו של הציבור הדתי לאומי להצטרף למסגרת ממלכתית משותפת לכלל הציבור במדינת ישראל. הכרעה זו נובעת מתוך רצון לקיים חיים יהודיים ממלכתיים ומתוך שאיפה לחזק את המדינה היהודית. מטרת העל בהכשרת פרחי ההוראה לחינוך הממלכתי דתי נגזרת מתוך הקווים המנחים למדיניות החמ"ד. התפיסה הייחודית של החמ"ד, בהיותה כוללנית ומקיפה, יש בה כדי לספק תשובה למורכבותה של מציאות דורנו. תפיסה זו מבוססת על ההשקפה הציונית הדתית, הרואה בתחיית העם היהודי בארצו, ובכינונה של מדינת ישראל, אתחלתא דגאולה.

  • המחנך הדתי יאמין בה' ובחינוך לתורה ומצוות כדרך חיים ובתור אזרח המדינה יתייחס לכלל ישראל כביטוי נאמן לאחדות ולערבות הדדית. המחנך בחמ"ד יחזק את הזיקה לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל תוך כבוד למדינת ישראל ולחוקיה.

  • המכללה מחנכת להשקפה היהודית המסורתית, הרואה כל אדם באשר הוא נברא בצלם וראוי ליחס היאה ליציר כפיו של הקב"ה.

  • מאז הקמתה הכשירה המכללה אלפי מורים, המשמשים בתפקידי הוראה, חינוך, הדרכה, מינהל ופיקוח בכל רחבי הארץ.

  • במכללה קיימים מסלולים להכשרת מורים לגיל הרך, לביה"ס היסודי, לחינוך המיוחד ולביה"ס העל-יסודי, וכן קיים בה מרכז ללימודי המשך והשתלמויות לעובדי הוראה.

  • המכללה מרחיבה בהתמדה את תחומי-ההתמחות בחטיבות השונות: בחטיבה להכשרת מורים נוספו תחומי התמחות במסלולים השונים, ובחטיבה ללימודי המשך מתרבים תחומי ההשתלמות ומתגוונים ייעודיהם: הסבות מקצועיות, לימודי תעודה בתחומים שונים, השלמה לתואר אקדמי בהוראה וכיו"ב.

  • מטרת תכנית הלימודים האקדמית היא להכשיר מורה מקצועי בעל גישות חינוכיות מגובשות, השולט בגופי הידע המקצועי בתחומי התמחותו, מכיר את הכלים ליצירת ידע, בעל אוטונומיה ויכולת להפעיל חשיבה רפלקטיבית בעבודתו ובעל מודעות לצורך להשתלם ולהתעדכן באופן מתמיד.

  • מתוך מטרות כלליות אלה נגזרים מאפייני הסטודנטים במכללה עם סיום לימודיהם:

o        מורה מומחה בתחום הדעת, השולט ברמה אקדמית בתחום התמחותו, מכיר את הכלים ואת הספרות המקצועית הרלוונטית, יודע לאתר             ידע, מתעדכן בשינויים ובקשר בין מקצועות הלימוד השונים ומקנה לתלמידיו כלים וכשרים ללימוד תחום הדעת.

o         מורה פרופסיונלי אוטונומי בעל גישות חינוכיות, המפתח ויוצר כלים תוך שימוש בטכנולוגיות חדשות, מפעיל חשיבה רפלקטיבית על                  עשייתו החינוכית, בעל יכולת לעבוד בצוות ובעל מיומנויות תקשורת בין-אישית יעילה עם תלמידים, עם עמיתים, עם הורים ועם הממונים            עליו.

o        מורה, המיועד לפעול בשכבת גיל מסוימת, בעל ידע חינוכי, פסיכולוגי, התפתחותי, פדגוגי ודידקטי, המתאים לאוכלוסייה המסוימת,                 שיחנך – תוך מודעות וכבוד לפרט השונה.

o        מורה מחנך בעל אחריות להקניית ערכים ובעל מודעות ומעורבות חברתית בבית הספר ובקהילה.

 

חוגי לימוד:

לימודים לתואר ראשון – B.Ed.:

o        המסלול להכשרת גננות

o        מסלול הגיל הרך

o        המסלול להכשרת מורות לביה"ס היסודי

o        המסלול המשולב: חינוך מיוחד (א'-י"ב) ויסודי – התמחות במקרא (א'-ו')

o        המסלול להכשרת מורות לחינוך המיוחד (א'-י"ב)

o        המסלול להכשרת מורים ןמורות לביה"ס העל-יסודי בהתמחויות:

o        מקרא

o        תושב"ע

o        מתמטיקה

o        היסטוריה

o        אנגלית

o        שילוב שירות-לאומי בהכשרה להוראה

o        הכשרת מורים לתלמידי ישיבות הסדר

לימודים לתואר שני – M.Ed.:

o        אנגלית

o        מקרא

o        חינוך

 

מידע שימושי למועמדים למכללה:

·         אתר המכללה:

·         מסלולי הלימוד בחטיבה להכשרה:

·         מסלול הגיל הרך:

·         המסלול להכשרת מורות לביה"ס היסודי:

·         המסלול להכשרת מורות לחינוך מיוחד:

·         המסלול להכשרת מורות לביה"ס העל-יסודי (ז'-י'):

·         המסלול להכשרת גברים:

·         התמחות במקרא:

·         התמחות בתורה שבעל פה:

·         התמחות באנגלית:

·         התמחות במתמטיקה:

·         התמחות בהיסטוריה:

·         לימודים לתואר שני:

·         תואר שני באנגלית:

·         תואר שני במקרא:

·         תואר שני בחינוך:

·         מסלול מצוינות:

·         המרכז ללימודי המשך ופיתוח מקצועי:

·         ידיעון:

·         אגודת הסטודנטים:

·         מלגות:

·         שירותי סיוע ורווחה:

·         טפסי רישום מקוונים:

·         ספרייה ומרכז משאבים:

·         אלפון מרצים:

·         מדרשת שאנן:

·         גלריית תמונות:

·         יצירת קשר: