סגור

x

דף הבית  > תארים מתקדמים >

מכון ויצמן 4

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 4

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor RIVKA DIKSTEIN

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 5

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 5

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor ZVULUN ELAZAR

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 6

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 6

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor MICHAEL FAINZILBER

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 7

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 7

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : DR. SAREL-JACOB FLEISHMAN

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 8

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 8

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor ANTHONY H. FUTERMAN

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 9

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 9

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor ZVI LIVNEH

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

department of medical neurobiology

שם ותחום המעבדה : department of medical neurobiology

מקום המעבדה : האוניברסיטה העברית בירושלים

שם ראש המעבדה : פרופ מלאת טריינין

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 1
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 1
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 10

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 10

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : DR. NETA REGEV-RUDZKI

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 11

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 11

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor ZIV REICH

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 12

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 12

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor EITAN REUVENY

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 13

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 13

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : DR. RUTH SCHERZ-SHOUVAL

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 14

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 14

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor GIDEON SCHREIBER

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0