סגור

x

דף הבית  > תארים מתקדמים >

מכון ויצמן 15

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 15

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor YECHIEL SHAI

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

גנומיקה ומחלות גנטיות

שם ותחום המעבדה : גנומיקה ומחלות גנטיות

מקום המעבדה : האוניברסיטה העברית בירושלים

שם ראש המעבדה : דר יובל טבח

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 1
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 1
פוסט דוקטורנט : 1

מכון ויצמן 16

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 16

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor MICHAL SHARON

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

אנדוקרינולוגיה, ביולוגיה תאית, מולקולרית

שם ותחום המעבדה : אנדוקרינולוגיה, ביולוגיה תאית, מולקולרית

מקום המעבדה : בית חולים הדסה עין כרם

שם ראש המעבדה : פרופ' דניאל מלול

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 17

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 17

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor YOAV SOEN

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

Pharmacoimmunology, Allergy

שם ותחום המעבדה : Pharmacoimmunology, Allergy

מקום המעבדה : האוניברסיטה העברית בירושלים

שם ראש המעבדה : Professor Francesca Levi-Schaffer

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 1
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 1
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 3
פוסט דוקטורנט : 1

מכון ויצמן 18

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 18

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor MICHAEL WALKER

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

המטולוגיה - תאי גזע

שם ותחום המעבדה : המטולוגיה - תאי גזע

מקום המעבדה : בית חולים הדסה עין כרם

שם ראש המעבדה : דר מרגורי פיק

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 2
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 1
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 19

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 19

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor AVRAHAM YARON

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 20

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 20

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor ED BAYER

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 21

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 21

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor Nir Friedman

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 22

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 22

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor Avi Ben-Nun

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0