סגור

x

דף הבית  > תארים מתקדמים >

מכון ויצמן 23

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 23

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor Jakub Abramson

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

המחלקה לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן

שם ותחום המעבדה : המחלקה לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן

מקום המעבדה : האוניברסיטה העברית בירושלים

שם ראש המעבדה : ד"ר עופר גרליץ

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 1
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 1
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 24

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 24

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor Edna Mozes

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 25

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 25

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor Ruth Arnon

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 26

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 26

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor Lea Eisenbach

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 27

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 27

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Guy Shakhar, Ph.D

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 28

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 28

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor IDIT SHACHAR

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 29

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 29

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor Yair Reisner

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 30

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 30

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor Zelig Eshhar

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 31

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 31

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Yifat.merbl

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 32

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 32

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Ziv Shulman

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0

מכון ויצמן 33

שם ותחום המעבדה : מכון ויצמן 33

מקום המעבדה : מכון ויצמן למדע

שם ראש המעבדה : Professor Ronen Alon

תאריך עדכון : 0000-00-00 00:00:00

דרושים
עבודה לפי שעות : 0
סטודנטים לסטאג' : 0
סטודנטים לתואר שני : 0
סטודנטים תואר שלישי (דוקטורנט) : 0
פוסט דוקטורנט : 0